Ook uw rat en hamster zijn bij ons in goede handen
 Goede voeding en verzorging van reptielen is van levensbelang, laat u goed voorlichten
Ook uw rat of hamster is bij ons in goede handen

Reptielen

Steeds meer diersoorten worden tegenwoordig als huisdier gehouden. Waren het vroeger alleen honden, katten en af en toe een konijn dat gehouden werd, worden nu ook steeds meer reptielen en amfibieën als huisdier gehouden. Ook spinnen en insecten (al dan niet als voer) zijn een steeds vaker gezien gezelschapsdier.

Zo is er ook steeds meer vraag naar diergeneeskundige zorg voor deze dieren. Het moeilijke van deze patiënten is dat ze erg slecht laten zien dat er iets aan de hand is. Vaak laten ze pas iets zien op het moment dat ze al dusdanig ziek zijn, dat er niets meer aan te doen is.

Voorkomen, beter dan genezen

Om deze reden is het dus erg belangrijk dat een eigenaar zich goed verdiept in het dier dat hij in huis neemt. Niet alleen om ziektes en problemen te herkennen, maar (en dat is nog veel belangrijker) om te voorkomen dat ze ziek worden. Het management van leefomstandigheden en voeding moet goed gebeuren en dat is van essentieel belang. We raden dus aan om van tevoren goed onderzoek te doen naar de optimale leefomstandigheden en de optimale voeding voor de betreffende soort.

Huisvesting

Er moet daarbij extra gelet worden op temperatuur, vochtigheid, gewoon en UV-licht, oppervlakte, hokgenoten, geslacht enzovoorts. Let daarbij ook op, dat de ene soort heel anders kan zijn dan de andere soort. Landschildpadden hebben bijvoorbeeld hele andere behoeftes dan waterschildpadden. Niet alle dieren of diersoorten kunnen bij elkaar gezet worden. Laat u dus goed voorlichten en raadpleeg bij voorkeur meerdere bronnen.

Voeding

Net als dat de woonomstandigheden erg belangrijk zijn, zo geldt ook voor de voeding. Elke soort heeft zijn eigen behoeftes. Let daarbij ook op de kwaliteit van de voeding. Veel reptielen leven op insecten, deze insecten moeten alleen wel goed doorvoed zijn (gut-loaded). Het is dan ook van belang, wat voor voeding deze insecten gehad hebben.
Sommige dieren eten alleen levend voer, andere enkel dood voer. Als er levend voer wordt gegeven (ratten/muizen), raden we aan om dat enkel onder toezicht te geven. Met name ratten kunnen slangen behoorlijk verwonden als ze niet meteen opgegeten worden.

Ziekte herkennen

Als ze dan toch ziek worden (om wat voor reden dan ook) dan is het belangrijk om een ziek dier te herkennen. Zorg dus dat u op de hoogte bent van hoe het dier zich hoort te gedragen en hoe het er uit hoort te zien. Ook kan het voorkomen dat normaal gedrag kan lijken op ziek gedrag. Aanwijzingen dat het dier ziek is, kunnen zijn: langere tijd niet eten, sloomheid, verkleuring, abnormale vormen (schild, bek, poten), diarree, plotse agressie, snotterige neus, scheef lopen of zwemmen, piepende ademhaling. Natuurlijk is deze lijst veel langer en hangt ook af van de diersoort.

Overleden?

Met name reptielen en amfibieën kunnen erg lang „dood spelen“. Een dier dat langere tijd (soms dagen) dood kan lijken, hoeft niet per sé dood te zijn. We raden daarom aan om een dood reptiel altijd door een dierenarts te laten beoordelen. Door naar het hart te luisteren, kunnen we bepalen of dat gestopt is. Het hart van een reptiel kan lang zonder zuurstof en zelfs een hart dat uren gestopt is met kloppen, kan weer beginnen met kloppen. Een dierenarts zal dan ook extra maatregelen nemen.
Het invriezen van reptielen of amfibieën is eigenlijk dierenmishandeling als dat gedaan wordt zonder sedatie. De dieren maken het bewust mee en het is erg pijnlijk. We raden dat dus ook sterk af.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma