De Saen 075 - 617 39 11
Saendelft 088 - 343 73 43
Westerwatering 075 - 616 07 61

Online afspraak maken

Online afspraak maken

U kunt zelf online een afspraak voor uw huisdier(en) maken via de Dierenarts Portaal app!

Indien u als klant bij ons ingeschreven staat, kunt u een afspraak voor uw huisdier(en) maken op een voor u gewenst tijdstip. U kunt dit zeven dagen per week, 24 uur per dag doen en u bent dus niet meer afhankelijk van onze openingstijden om telefonisch een afspraak te maken. De DierenartsPortaal app is te gebruiken op een smartphone of tablet.

Het maken van een afspraak via de DierenartsPortaal app gaat als volgt:

  1. U download de app. Voor een handleiding voor het downloaden en aanmelden klik hier
    • Voor Android klik hier
    • Voor iOS klik hier
    • Via een pc klik hier
  2. U gebruikt het e-mailadres dat bij ons geregistreerd staat (waar u ook de nieuwsbrief of facturen op ontvangt)
  3. Voor het eerste gebruik, moet u eenmalig een kliniekcode invoeren. Als u begint te typen 'plus' dan kunt u de kliniek selecteren. Handleiding registreren: klik hier
  4. U kunt nu het overzicht openen en een afspraak maken. Voor een handleiding over het maken van een afspraak klik hier

Voor het maken van een afspraak voor twee dieren, is het nodig om twee aparte (aansluitende) afspraken te maken. Indien dit niet goed mogelijk is, neem dan telefonisch contact op met de kliniek.

Het is niet mogelijk om een afspraak te maken voor een spoedgeval! Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dichtsbijzijnde praktijk, ook als u twijfelt of het wel/geen spoedgeval betreft.

Heeft u een afspraak gemaakt, dan is deze zichtbaar in de app. Indien u arriveert bij de kliniek, kunt u zich geheel coronaproof vanuit de auto of voor de deur buiten aanmelden voor de afspraak. U ontvangt dan van de app een melding indien uw dier aan de beurt is en de dierenarts u en uw dier kan ontvangen voor de afspraak.

Met vriendelijke groet,
Team PlusDierenklinieken