De Saen 075 - 617 39 11
Saendelft 088 - 343 73 43
Westerwatering 075 - 616 07 61

Goede doelen

Goede doelen

PlusDierenklinieken steunt vele goede doelen!

Wij vinden het belangrijk dat onze praktijken maatschappelijk betrokken zijn, daarom steunen wij al jaren lang diverse goede doelen en zetten wij ons in zo “milieu-vriendelijk” te werken (vandaar ons groene PLUS logo).

 • Rabiësvaccinatie
 • Stichting dierenopvang Bosnië
 • Ondersteuning medische zorg van Asieldieren
 • KNGF samenwerking
 • Noodfondspot
 • Zeehond Rob
 • De opkikker
 • [Z]aan de wandel
 • Dierenambulance
 • Stichting Hulphond
 • Elektrische auto
 • KiKa
 • Afval scheiden

Rabiësvaccinatie

Door uw huisdier te vaccineren, houden wij niet alleen uw viervoeter gezond, maar gaan wij tevens de strijd tegen rabiës (hondsdolheid) aan. Hiermee redden we mensenlevens en dierenslachtoffers! We doneren het hele jaar door. Voor elke Rabiësvaccinatie die wij toedienen, doneert MSD Animal Health één gratis rabiësvaccin aan de Afya rabiësprojecten in Tanzania en India.

Stichting dierenopvang Bosnië

Deze stichting doet er alles aan de zwerfdieren in Bosnië op structurele wijze te helpen. Zij richten zich dan ook op een perfecte sterilisatie, educatie en samenwerking met lokale dierenbeschermers en overheid. Op deze manier kan de zwerfhondenpopulatie op een diervriendelijke manier worden teruggedrongen.
* In 2010 hebben wij € 1087,90 aan hechtmaterialen, hechtnaalden, medicatie, ontworming, vlooienbestrijdingsmiddelen gedoneerd.
* In 2011 hebben wij € 1071,32 aan operatie instrumentarium, medicatie, tandpasta, infuusslangen, spuiten, voedingssupplementen gedoneerd.
* In 2012 hebben wij € 411,71 aan medicatie, verbandmateriaal, hechtmateriaal gedoneerd.
* In 2013 hebben wij € 309,72 aan medicatie, verbandscharen, oormedicatie gedoneerd.
* In 2015 hebben wij € 352,82 aan anti-tekenbanden, ontworming, medicatie gedoneerd.

Ondersteuning medische zorg van Asieldieren

Sinds 2003 werken wij samen met Zaanse Stichting Dierenzorg (ZSD). Onze dierenarts komt wekelijks op het asiel en verleent hier de medische hulp aan dieren in het asiel alsmede pensiondieren.
ZSD draait volledig op donateurs, collectes, schenkingen van dierenliefhebbers, maatschappelijk betrokken organisaties, erfenissen, adverteerders en vrijwilligers.
Om ZSD financieel te ondersteunen, nemen wij een deel van iedere dierenartsrekening van deze asieldieren voor onze rekening.

KNGF samenwerking

Sinds april 2013 werken KNGF geleidehonden en PlusDierenklinieken samen om de geleidehonden zo gezond mogelijk te houden en ze een zo goed mogelijke start in hun carrière te kunnen meegeven! Als een puppy in een pleeggezin ziek wordt, kunnen de pleegouders bij één van onze vestigingen een afspraak maken voor onderzoek en behandeling. De rekening hiervan wordt door ons vervolgens direct naar KNGF gestuurd voor afhandeling, dus de pleegouder heeft er zelf geen omkijken naar.
Zodra de teef oud genoeg is, wordt er samen met het KNGF en de eigenaar/pleeggezin een afspraak gemaakt voor laparoscopische sterilisatie (via kijkoperatie) bij onze vestiging PlusDierenkliniek De Saen. Wij hopen nog veel geleidehonden een zo gezond mogelijke basis te kunnen meegeven voor het goede werk dat zij gaan verrichten!

Noodfondspot

Het noodfonds is in het leven geroepen om mensen die het financieel moeilijk hebben met de noodzakelijke medische zorg voor hun zieke huisdier te kunnen ondersteunen. Wilt u bijdragen, dan kunt u een donatie doen op rekeningnummer: NL60RABO0374184623 onder vermelding van 'noodpotje', of een mail sturen naar info@plusdierenklinieken.nl voor vragen of meer informatie over dit initiatief. Ook vindt u op iedere vestiging een collectebus bij de balie waarin u een donatie kunt achterlaten.

Zeehond Rob

Wij hebben Zeehond Rob “de praatjesmaker” sinds 2005 geadopteerd bij Ecomare op Texel. Door een zeehond te adopteren, betaal je mee aan de vis, de dierenartskosten, de verzorging en de huisvesting van de zeehonden.

De opkikker

Zo’n tweeduizend keer per jaar verrast De Opkikker gezinnen met een langdurig ziek kind met een onvergetelijke Opkikkerdag. Tijdens deze dag vol ontspanning en plezier, zetten ze niet alleen het zieke kind, maar alle gezinsleden in het zonnetje. Na afloop ontvangt het gezin beeld- en videomateriaal om de dag nog eens te herbeleven. Een Opkikkerdag duurt hierdoor veel langer dan één dag.
Sinds 2015 is het mogelijk uw oude mobiele telefoon(s) bij PlusDierenklinieken in te leveren. Voor iedere ingezamelde telefoon krijgt De Opkikker een vergoeding. De opbrengst van de mobieltjesactie komt volledig ten goede aan de organisatie van Opkikkerdagen voor gezinnen met een langdurig ziek kind.

[Z]aan de wandel

Stichting [Z]aan de Wandel organiseert sinds 2011 jaarlijks een wandeltocht door Zaanstad en omstreken om geld in te zamelen voor de strijd tegen borstkanker. Een aantal medewerkers van PlusDierenklinieken liep in 2014 mee tussen de ruim 2500 wandelaars en de totale opbrengst opbrengst kwam dat jaar uit op €65.000

Dierenambulance

De dierenambulance zet zich in voor alle zieke en gewonden huis- en zwerfdieren in Zaanstad, Wormerland en Oostzaan. De dierenambulance is 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar dankzij de inzet van zo’n 70 vrijwilligers. Er wordt jaarlijks gemiddeld 3500 maal hulp verleend aan dieren in nood, dat is zo’n negen keer per etmaal. Dierenzorg beschikt over twee volledig uitgeruste dierenambulances en een dierentaxi.
Van 2000-2015 hebben wij op diverse vestigingen van PlusDierenklinieken geld ingezameld d.m.v. collectebussen waarmee de dierenambulance o.a. deze auto’s kan onderhouden. Daarnaast bieden wij grote kortingen op behandelingen van dieren die door de dierenambulance bij ons worden binnengebracht.

Stichting Hulphond

Stichting Hulphond Nederland helpt mensen met een fysieke of geestelijke zorgvraag door de inzet van een hulphond. Een hulphond voorkomt isolement en biedt nieuw perspectief.
Zij hebben ruim dertig jaar ervaring in het opleiden en plaatsen van hulphonden. De stichting is een kwalitatief hoogwaardige organisatie die voor steeds meer ziektebeelden, gedragsstoornissen en leer- of andersoortige problematiek hulphonden inzet.
Van 2010-2015 hebben wij op onze vestiging geld ingezameld d.m.v. een collectebus om deze stichting te kunnen steunen in dit prachtige werk wat ze doen!

Elektrische auto

Sinds 2015 komt onze dierenarts ook bij u aan huis!
Dit kan zijn omdat uw dier angstig is in de praktijk, u slecht ter been bent, u geen vervoer heeft, u meerdere dieren heeft die nagekeken moeten worden, omdat uw dier absoluut stressvrij moet zijn voor een behandeling, of gewoon omdat dit makkelijk is!
Van maandag t/m vrijdag rijdt een van onze dierenartsen huisvisites om dieren thuis te behandelen. Om dit zo milieuvriendelijk mogelijk te doen, rijdt onze dierenarts in een compleet uitgeruste elektrische auto! Wij bezoeken hiermee alle patiënten in de Zaanstreek, Oostzaan en Wormerland!

KiKa

KiKa zet zich al jaren in voor kinderen met kanker.
Door meer onderzoeken naar kanker bij kinderen te doen en naar de behandelmethodes streeft KiKa naar:

 • Verhoging van de genezingskans
 • Verbetering van de kwaliteit van de behandeling (minder agressief waar mogelijk)
 • Vermindering van bijwerkingen na de behandeling (effecten op latere leeftijd)

Voor deze onderzoeken is natuurlijk veel geld nodig. Om een bijdrage hieraan te kunnen leveren sparen wij sinds januari 2017 plastic doppen! Deze worden vaak samen met de verpakking weggegooid, maar KiKa werkt samen met een bedrijf dat bereid is om per kilo ingeleverde doppen 20 cent rechtstreeks over te maken naar KiKa. Hoe meer doppen we dus sparen en inleveren hoe meer geld er gaat naar KiKa!
U kunt ook uw doppen inleveren bij PlusDierenklinieken!

Afval scheiden

Wij proberen al jaren zo milieu-bewust mogelijk te werken. Zo scheiden wij zoveel mogelijk ons afval (glas, papier/karton, plastic, verlopen medicijnen en scherp afval als naalden) én werken wij zoveel mogelijk per mail (vaccinatie-oproepen, facturen, nieuwsbrieven e.d.) om het papierverbruik zo laag mogelijk te houden.

Terug naar Over ons