De Saen 075 - 617 39 11
Saendelft 088 - 343 73 43
Westerwatering 075 - 616 07 61

Vaccinaties

Vaccinaties

Vaccinatie voor de hond

Vaccineren begint al op jonge leeftijd. De eerste vaccinatie krijgt de pup al op zes weken leeftijd. Dit gebeurt vaak al als je pup nog bij de fokker is. Daarna volgen nog twee vaccinaties met drie weken tussentijd. Tijdens deze vaccinaties vinden wij het heel belangrijk om de pup helemaal na te kijken. Dit hoeft helemaal niet eng te zijn en we doen ons best om dat op een zo leuk mogelijke manier te doen. Deze controle vinden we zo belangrijk omdat we al vroeg eventuele problemen kunnen opsporen en daar adviezen over kunnen geven. Ook elke pup krijgt een minimaal 25-punten-check tijdens iedere vaccinatie. Tijdens deze controle heeft u de mogelijkheid om alle vragen te stellen die u heeft over gezondheid, voeding, gedrag enz.

Na de puppy-vaccinaties volgt vanaf 6 maanden leeftijd een jaarlijkse herhalingsvaccinatie. Deze dienen wij al op 6 maanden leeftijd toe (volgens de internationale richtlijn, o.a. van de WSAVA) omdat gebleken is dat een deel van de pups snel teruglopende antistoffen heeft in het eerst levensjaar en bij vaccinatie op 1 jaar leeftijd de kans groter is dat uw pup niet meer goed beschermd is door de puppy-vaccinaties.

Volgens ons vaccinatie-op-maat-principe wordt steeds bepaald welke vaccinatie voor uw hond geschikt is. De jaarlijkse vaccinatie geven we om een basisbescherming te bieden. Voor honden die extra risico lopen of die naar het buitenland gaan, wordt een extra vaccinatie aangeraden (besmettelijke hondenhoest) of is zelfs verplicht (hondsdolheid). Om nog beter op maat te kunnen vaccineren voeren we sinds 2015 de Vaccicheck titerbepaling uit.

Steeds meer mensen willen zo min mogelijk vaccineren, maar vinden een goede bescherming wel belangrijk. Het blijkt ook dat dat kan. Sommige vaccinaties werken veel langer dan drie jaar. Via de Vaccicheck kan bepaald worden of de vaccinatie nog herhaald moet worden. Dit kan ook al gedaan worden bij pups om te bepalen of de vaccinatie goed aanslaat.

Als u de jaarlijkse vaccinatie te duur vindt, dan is ons 'Levenslang vaccineren'-programma misschien iets voor u. Tegen fikse korting kunt u de kosten van het vaccineren afkopen, terwijl u wel alle voordelen van de vaccinatie en de volledige check-up geniet.

 • Vragen over vaccineren
 • Vaccineren op maat
 • Vaccicheck titerbepaling
 • Levenslang vaccineren
 • Vaccin tegen Leptospirose

Vragen over vaccineren

Waarom vaccineren we eigenlijk?

 • Voor een lang en gezond leven van ons dier.
 • Tegenwoordig worden er geregeld geïmporteerde dieren verkocht, daardoor komen ziektes zoals parvo en hondenziekte weer vaker voor.
 • De jaarlijkse vaccinatie is vooral ook een jaarlijkse gezondheidscontrole. Het is immers belangrijk om uw dier goed na te laten kijken. Sommige problemen zal u zelf snel opmerken, maar daarnaast is een controle van het gebit, de buikorganen en hart ook erg belangrijk. Dus ook als u niet wilt vaccineren, raden we om langs te komen voor een jaarlijkse gezondheidscontrole.

"Mijn hond is al zo oud, die laat ik niet meer inenten..."

Juist bij oudere dieren is het inenten extra belangrijk. Oudere dieren krijgen over het algemeen een verminderde weerstand, dus zijn sneller bevattelijk voor ziektes, en kan de infectie hardnekkiger aanslaan.
Voor sommige ziekten kan uw hond een goede afweer hebben opgebouwd in de loop der jaren, we raden aan om dat te controleren middels een "Vaccicheck".

"Waarom moet ik mijn hond een week voor de inenting ontwormen?"

Uit een aantal onderzoeken is gebleken dat de inenting beter aanslaat als het dier wormvrij is en aangezien je een wormbesmetting niet altijd kunt constateren in de ontlasting, raden wij aan uw dier een week voor de enting te ontwormen. Het is ons advies om uw huisdier vier keer per jaar te ontwormen, niet alleen voor de gezondheid van uw huisdier maar ook voor de volksgezondheid, met name kleine kinderen.

"Ik heb mijn dieren nooit laten inenten en ze zijn nog nooit ziek geweest."

Dan heeft u veel geluk gehad! Dit komt ook mede doordat de meeste mensen hun dieren wel laten vaccineren, waardoor de infectiedruk laag blijft. Maar voor de gezondheid van uw dier is het beter een ziekte te voorkomen d.m.v. vaccinatie, dan ziekte te bestrijden. Het zijn vaak hardnekkige, besmettelijke (soms ook voor mensen!) en meestal dodelijke virusinfecties. Daarnaast is het belangrijk dat uw dier regelmatig goed wordt nagekeken. U laat uw gebit en auto toch ook regelmatig controleren?

Een hond heeft wel zijn basisentingen gehad maar is daarna een paar jaar overgeslagen

Indien een hond twee jaar of meer de inenting heeft overgeslagen, dan wordt de hond met de grote cocktail  en/of leptospirose ingeënt. Drie weken later krijgt de hond de booster inenting. Daarna kunt u de jaarlijkse vaccinaties weer gewoon oppakken. Is uw dier minder dan twee jaar geleden voor het laatst ingeënt, dan pakken we het gewoon weer op, maar dan is uw dier in de tussenliggende tijd niet goed beschermd geweest.

Vaccineren op maat

De laatste jaren staat het vaccineren van huisdieren (maar ook bij de mens) regelmatig ter discussie. Het blijkt dat in sommige gevallen veel inenten nadelige effecten kan hebben voor de gezondheid van het dier. Echter, indien een dier niet goed beschermd is, kan het ziek worden door ziektes als Parvo, hondenziekte of leptospirose (ziekte van Weil). We zien helaas de laatste jaren weer een toename van parvo, met name door puppies die via de dierenwinkel of internet verkocht worden, en (soms zonder dat het bekend is) uit het buitenland komen. Hierdoor loopt ook uw hond een verhoogd risico aangezien deze ziekte makkelijk zich verspreiden via ontlasting en urine.

Voorheen werd uw hond ieder jaar tegen alle ziektes ingeënt (de 'grote cocktail'). Tegenwoordig doen we dat anders. Door samenwerking met de meest vooruitstrevende fabrikant van vaccins, Intervet, kunnen wij voor elk dier het meest optimale vaccinatie-schema vaststellen. Dus niet meer ieder jaar de 'grote cocktail', maar afhankelijk van ras, leeftijd, gezondheid, leefomstandigheden en bijzondere gebruiksdoelen zoals jacht-, show- of fokdieren kijken we welke vaccinaties op welk moment nodig zijn. Vaccineren is maatwerk geworden!

Wij letten op de volgende punten:

Leeftijd van uw dier: de basisvaccinaties als pup (zes, negen, twaalf weken), en de eerste vaccinatie op 6 maanden leeftijd zijn enorm belangrijk om een goede immuniteit op te bouwen voor de rest van het leven. Ook de vaccinatie-status van het moederdier wordt, indien bekend, bij ons advies betrokken.

Ras: uit onderzoek is gebleken dat bepaalde rassen gevoeliger zijn voor sommige ziekten dan anderen. Kortneuzige rassen kunnen bijvoorbeeld meer last hebben van kennelhoest.

Leefomstandigheden: denk daarbij aan honden die uit het buitenland komen of honden die heel veel zwemmen. Ook dieren die in grotere groepen leven kunnen aangepaste vaccinaties nodig hebben.

Gebruiksdoel: honden waarmee gejaagd wordt hebben extra bescherming tegen leptospirose (de ziekte van Weil) nodig. Dieren die met veel anderen in aanraking komen, vooral bij wisselende groepen (pension, show, training, wedstrijden, uitlaatservice) hebben vaak baat bij een extra inenting tegen Bordetella en parainfluenza (besmettelijke hondenhoest)

Vakantie: als een hond mee gaat naar het buitenland (ook al is het maar een weekendje België), is een vaccinatie tegen rabiës (hondsdolheid) wettelijk verplicht. Voor EU-landen geeft het vaccin waar wij mee werken een bescherming voor drie jaar! Voor andere landen gelden vaak andere eisen. Informeer hier tijdig naar. Gaat het dier naar een pension of asiel, dan kunnen andere vaccinaties verplicht zijn.

Gezondheid: voor een optimale werking van het vaccin, moet het dier in goede gezondheid zijn. Wij onderzoeken uw dier dan ook eerst helemaal, vóór de vaccinatie gegeven wordt. Bepaalde ziekten en sommige medicijnen hebben invloed op het immuunsysteem van het dier. Ook hier houden we rekening mee. Uw dier komt dus niet "alleen maar even voor zijn jaarlijkse prik", maar komt vooral ook voor zijn jaarlijkse gezondheidscontrole!

Vaccicheck titerbepaling

Vaccineren van mens en dier staat regelmatig discussie. U wilt uw hond goed beschermen tegen ziektes, maar is ieder jaar vaccineren wel nodig?

Vaccineren op maat

Bij PlusDierenklinieken doen wij al jaren aan 'Vaccineren op Maat'. Dit betekent dat we niet elk jaar de 'grote cocktail' geven, maar de vaccinatie aanpassen aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier. Ons uitgangspunt is: zo min mogelijk vaccineren, maar uw hond moet wel goed beschermd zijn! Maar hoe weet u of uw hond voldoende beschermd is, en of het wel nodig is opnieuw te vaccineren? Dit is te meten via de Vaccicheck. Inmiddels hebben wij ruime ervaring met deze test, want in mei 2018 hebben wij de 1000e Vaccicheck titerbepaling binnen onze klinieken uitgevoerd.

De Vaccicheck-titerbepaling

De Vaccicheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed de antistoffen tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke hepatitis meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat jaar niet nodig. Voor leptospirose (= o.a. Ziekte van Weil) is geen titerbepaling mogelijk. Vaccinatie daartegen wordt wél jaarlijks aangeraden, omdat het vaccin tegen leptospirose geen langdurige bescherming geeft. Hiervoor geldt een speciale prijs in combinatie met de titerbepaling.

Vaccinatie-advies op maat

Voor de titerbepaling krijgt uw dier een uitgebreid lichamelijk onderzoek op minimaal 25 punten. Er wordt vervolgens een klein beetje bloed afgenomen. De uitslag is dezelfde dag al beschikbaar. U krijgt een vaccinatie-advies op maat, passend bij uw hond.

Vaccicheck afspraken

Wanneer uw dier weer gevaccineerd moet worden met de grote cocktail, kunt u een afspraak maken voor de Vaccicheck. Dit kan tijdens onze openingstijden.

Vaccicheck puppy

Ook een jonge hond kan volledig op maat worden gevaccineerd. Door een Vaccicheck uit te voeren op verschillende tijdstippen (bijv. op zes, negen en twaalf weken) kan bepaald worden wanneer het beste moment is om te vaccineren. Zo wordt er niet onnodig gevaccineerd.

Vaccicheck na puppyvaccinaties

Om te checken of de puppyvaccinaties voldoende zijn aangeslagen, is het mogelijk op op 4 weken na de laatste pup vaccinatie een titerbepaling uit te voeren ( dat is gemiddeld rond de 16 weken leeftijd).  Na de puppyvaccinaties vindt de eerstvolgende vaccinatie op 6 maanden leeftijd plaats. Om het risico te verkleinen dat jonge honden onbeschermd rond lopen door snelle daling van de antistoffen in het eerste levensjaar. Een titerbepaling op deze leeftijd geeft aan of er inderdaad sprake is van een snelle daling van de antistoffen of niet en of er wel/niet opnieuw gevaccineerd moet worden. 

Levenslang vaccineren

Niet meer ieder jaar voor de gezondheidscontrole en de inenting betalen? Dat kan! Bij ons is dit mogelijk op alle drie de vestigingen. U betaalt voor een hond een eenmalig bedrag (zie hieronder voor de tarieven per leeftijdscategorie) en wij controleren en vaccineren uw dier zijn/haar hele verdere leven ieder jaar! U kunt zoals gebruikelijk een afspraak maken op het tijdstip dat u uitkomt bij uw eigen vaste dierenarts binnen ons team. U krijgt elk jaar een oproep ter herinnering voor de gezondheidscontrole en vaccinatie van uw hond. Oftewel, u krijgt dezelfde uitgebreide service die u al van ons gewend bent. Voor deelname aan het levenslang vaccineren, zie de voorwaarden hieronder (ook voor kat/konijn/fret bieden wij deze mogelijkheid aan).

Wij vaccineren sinds enkele jaren 'Op Maat'. Ons uitgangspunt: zo min mogelijk vaccineren, maar uw hond moet wel goed beschermd zijn. Wij geven daarom niet elk jaar de 'grote cocktail', maar passen de vaccinatie aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw hond aan. Om dit nog beter te kunnen toepassen, kunt u naast het levenslang vaccineren ook deelnemen aan de Vaccicheck. Hierbij wordt na het afnemen van enkele druppels bloed bepaald tegen welke ziektes uw hond wel of geen bescherming meer heeft, en wordt de inenting hier op aangepast. Bij deelname aan het levenslang vaccineren, krijgt u 10% korting op de Vaccicheck bloedtest. Indien door een te lage titer geadviseerd wordt wel te vaccineren, dan is/zijn deze dus gratis net zoals de jaarlijkse vaccinatie tegen de ziekte van Weil.

Voorwaarden deelname levenslang vaccineren

 • Deelname hond vanaf twaalf weken leeftijd (mag ingaan bij de laatste puppyvaccinatie).
 • Uw hond moet gechipt zijn. Indien uw hond bij deelname levenslang vaccineren nog niet gechipt is, dan krijgt u 50% korting op de plaatsing + registratie van de chip.
 • Levenslang vaccineren geldt alleen voor de jaarlijkse vaccinaties ("kleine + grote cocktail"). Dus rabiës en besmettelijke hondenhoest (voorheen kennelhoest) zijn uitgesloten.
 • 20% korting op de Vaccicheck titerbepaling in combinatie met levenslang vaccineren.
 • Na normale jaarlijkse vaccinatie heeft u een week bedenktijd om alsnog deel te nemen (de al gegeven jaarlijkse vaccinatie wordt dan verrekend).
 • Alle extra handelingen naast het algemeen lichamelijk onderzoek worden in rekening gebracht
 • Indien uw hond binnen een jaar na de eerste vaccinatie via het levenslang vaccineren overlijdt, dan krijgt u van ons 50% van de deelnamesom retour in de vorm van tegoedbonnen (geldigheid twee jaar).
 • Bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor de jaarlijkse controle en vaccinatie, brengen wij kosten in rekening.

Vaccin tegen Leptospirose

Leptospirose is een ziekte die veroorzaakt wordt door leptospira bacteriën. Deze bacteriën komen wereldwijd voor en worden onderverdeeld in meer dan 300 verschillende soorten. Eén daarvan is de veroorzaker van de ziekte van Weil. Leptospira kunnen diverse organen aantasten, waarvan acuut nierfalen het meest voorkomend is.

Leptospira bevinden zich in sloten en plassen, maar ook in de bodem en beplanting. Naast ratten kunnen ook wilde zwijnen, muskusratten, hazen, wilde konijnen en muizen de bacterie bij zich dragen. Het is een misverstand dat alleen honden die zwemmen ziek kunnen worden, ze kunnen zich ook besmetten door urine van andere honden/dieren op te likken, of door graseten waar over geplast is. De ziekte is ook overdraagbaar van honden op mensen, daarom is het belangrijk honden te vaccineren.

Sinds 2013 is er een vernieuwd vaccin beschikbaar tegen leptospirose bij de hond. Dit vaccin biedt veel voordelen ten opzichte van het oude vaccin.

Betere bescherming

De laatste jaren zijn er andere leptospira bacteriën in opkomst waartegen de huidige vaccinatie niet meer voldoende beschermt. Het oude vaccin bevat twee verschillende soorten bacteriën, die verantwoordelijk zijn voor 32% van de leptospirose infecties. Aan het nieuwe vaccin zijn twee extra soorten toegevoegd, waardoor het beschermt tegen vier bacteriesoorten die veel in Nederland worden gevonden. Hierdoor geeft het bescherming tegen 85% van de infecties. Het vaccin beschermt niet alleen tegen infectie, maar zorgt er ook voor dat er geen bacteriën in de urine worden uitgescheiden. Hierdoor wordt verdere besmetting van dieren en mensen in de omgeving voorkomen. Het vaccin is een jaar werkzaam.

Minder bijwerkingen

Aan het nieuwe vaccin zijn geen hulpstoffen toegevoegd om het immuunsysteem te activeren (deze geven sneller aanleiding tot bijwerkingen zoals ontsteking op de injectieplaats, koorts en gewrichtspijn).
Daarnaast geeft het nieuwe vaccin door een verbeterd productieproces minder kans op een allergische reactie (waardoor een dier acuut heel sloom wordt na vaccinatie).

Diervriendelijk

Iedere partij vaccins werd, voordat ze op de markt komen, getest op proefdieren. Voor het nieuwe vaccin is een techniek ontwikkeld waarbij de veiligheid kan worden getest zonder dat daar proefdieren voor nodig zijn. Hierdoor kan het gebruik van proefdieren met honderden per jaar worden teruggedrongen.

Wat betekent dit voor uw hond?

Het nieuwe vaccin biedt zoveel voordelen dat PlusDierenklinieken het opneemt in ons standaard vaccinatieprogramma. Het nieuwe vaccin geeft pas voldoende bescherming nadat de hond twee vaccinaties heeft gehad met vier weken tussentijd, het zogeheten boosteren. Dit betekent dat bij honden die voorheen gevaccineerd waren met het oude vaccin een extra vaccinatie moet worden toegediend. Daarna is het voldoende om de injectie één keer per jaar te herhalen (net als bij het oude vaccin). Indien het vaccin niet geboosterd wordt, zal de bescherming hetzelfde blijven als met het oude vaccin (twee soorten bacteriën).
Om uw dier optimaal te beschermen tegen leptospirose adviseert PlusDierenklinieken om de vaccinatie met het nieuwe vaccin eenmalig te herhalen na vier weken.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen!

Terug naar Honden