Vragenlijst voor een vogelconsult

Naam van de vogel:

Soort:

Geslacht
O man / O vrouw / O onbekend

Vastgesteld door middel van:

Indien het een pop (vrouwtje) is: legt ze wel eens eieren?
O nee / O ja, het laatst:

Heeft de vogel een ring of chip?
O nee / O ja, pootring / O ja, chip

Is de vogel verzekerd tegen dierenartskosten?

Sinds wanneer heeft u de vogel in bezit?

De hoeveelste eigenaar bent u?

Waar is de vogel aangeschaft (kweker, winkel, overgenomen van vorige eigenaar):

 

Is uw vogel de eerste levensweken in het nest bij de ouders geweest of met behulp van pap met de hand door u of de kweker groot gebracht?
O onbekend      O in nest        O met de hand 

Huisvesting

Is hij/zij gehuisvest in
O kooi / O voliére / O vrij in huis / O anders:

Waar staat de vogel(kooi) in huis?

Wat ligt er op de bodem van de kooi?

Hoe vaak wordt de kooi verschoond?

Zijn er meer huisdieren?
O nee / O ja, namelijk:

Indien er meer vogels zijn, zitten deze bij elkaar?

Is de vogel wel eens uit zijn kooi?
O nee / O ja, hoe lang?

Komt de vogel ook buiten?
O  nee / O  ja, in kooi / O los

Is de vogel gekortwiekt?
O  nee /O  ja

Wordt er gerookt in huis?
O  ja / O  nee

Wat heeft of krijgt de vogel aan speelgoed?

Zijn er recent veranderingen geweest in huis? (verhuizing, nieuwe meubels, nieuwe dieren of mensen)

Voeding

Wat voor voer krijgt de vogel?

Krijgt de vogel
O groente & fruit / O mensen voeding, nl:
O snoepgoed/snoepstaven / O anders:

Krijgt de vogel vitamines of mineralen toegevoegd? Zo ja, hoe?

Hebben er recent voer-veranderingen plaatsgevonden?

Hoe wordt het water aangeboden?
O ophangbakjes / O bakje op bodem kooi / O drinknippel

Gezondheid

Heeft de vogel gedragsproblemen?
O nee / O verenplukken / O schreeuwen / O bijten / anders:

Hoe ziet de ontlasting er uit?
O normaal / O waterig / kleur:

Wat is de reden van uw bezoek aan de dierenarts?

Hoe lang bestaan de verschijnselen?

Heeft u al maatregelen getroffen of medicatie gegeven om dit op te lossen?

 

Wanneer is de vogel het laatst bij een dierenarts geweest?

Waarvoor was dat?

Is er bij een vogel ooit onderzoek gedaan naar/op:
O papegaaienziekte (Chlamydophila) / O Pacheco / O Beak and feather disease (Circovirus) / O Polyoma / KDS (Bornavirus)/ O ontlastingsonderzoek / O kropswab / O ander bloedonderzoek?

Opmerkingen:


Privacy statement