Verschillende wormen bij de hond

Bij onze huisdieren komen besmettingen voor met o.a. spoelworm, lintworm, haak- en zweepworm.

Spoelwormen

Besmetting met spoelwormen gaat via opname van eitjes uit de omgeving of via besmet voedsel. Bijvoorbeeld door het eten van gras of besmet rauw vlees. In de darm worden de wormen volwassen. Ze kunnen de darmwand beschadigen en diarree veroorzaken. Iedere volwassen spoelworm produceert gemiddeld 250.000 (!) eitjes per dag, die via de ontlasting weer in de omgeving terecht komen. De eitjes zijn microscopisch klein en niet zichtbaar met het blote oog. Alleen bij zeer zware wormbesmetting kan het voorkomen dat het dier wormen uitbraakt of uitpoept.

Spoelwormen bij pups
Pups worden in de baarmoeder en door het drinken van moedermelk besmet met larven van spoelwormen. Door hun verminderde weerstand is hun immuunsysteem niet in staat deze larven te doden. Grote hoeveelheden wormen leiden tot beschadiging of verstopping van de darm. Daarnaast groeien pups slechter en is de weerstand tegen ziektes verminderd door een spoelwormbesmetting.

Spoelwormen zijn een risico voor de volksgezondheid
Volwassen dieren hebben een goede weerstand tegen wormlarven waardoor zware infecties zelden voorkomen. Echter kan een lichte infectie leiden tot de uitscheiding van miljoenen wormeitjes per dag. De larven die uit deze eitjes komen, vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Ze kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van blindheid, astma en allergie bij kinderen. Naast het opruimen van ontlasting is regelmatige ontworming nodig in het belang van de volksgezondheid.

Lintwormen

Lintworm verraadt zijn aanwezigheid meestal door "rijstekorrels" in de mand of aan de anus van het dier. Vlooien kunnen lintworm overbrengen. Het gelijktijdig ontvlooien en ontwormen bij een vlooienbesmetting is dus belangrijk. Vossenlintworm komt voor in Oost-Groningen en Zuid-Limburg, maar ook in het buitenland. Deze lintworm kan bij infectie van de hond een gezondheidsrisico zijn voor de mens. Bij verblijf in risicogebieden is het belangrijk om maandelijks te ontwormen met praziquantel (Milbemax). Direkt bij thuiskomst en een maand na bezoek aan een risicogebied dient de ontworming herhaald te worden.

Hoe vaak moet ik mijn hond ontwormen?

Pups moeten in het nest ontwormd worden op 2, 4, 6 en 8 weken leeftijd. Vanaf 8 weken worden pups iedere maand ontwormd tot ze een half jaar oud zijn. Daarna worden de dieren ontwormd als een volwassen dier, dat wil zeggen minimaal iedere 3 maanden. Tenzij de hond:
- slakken, prooidieren, rauwvlees/slachtafval eet (of 'alles' van straat eet). Ontworm in dit geval 4-12 x per jaar of over een ontlastingsonderzoek uit.
- - naar een gebied gaat/is geweest waar de vossenlintworm (echinococcus) voorkomt. In Nederland is dat alleen in Limburg en Oost-Groningen, verder in vele Europese landen (o.a. Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Oost-Frankrijk, Oost Europa). In deze gebieden is het advies 4 weken na de start van de reis te ontwormen, en dan iedere maand tot 4 weken na terugkomt. Bij importhonden wordt ontlastingsonderzoek en behandeling meteen na aankomst aangeraden.

De effectiviteit van een ontwormingsmiddel is aan de buitenzijde lastig te beoordelen. Het is dus belangrijk een goed middel te gebruiken. Niet alle middelen zijn geschikt voor jonge dieren. Onze assistentes geven u graag advies.

Ontlastingsonderzoek op wormeneieren

Als alternatief voor standaard vier keer per jaar ontwormen, is het nu mogelijk om de ontlasting van uw huisdier te laten onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Plusdierenklinieken heeft hiervoor de mini-flotac uit Italië geïmporteerd, een zeer betrouwbare methode.

Spoelwormen zijn de meest voorkomende wormen. Pups en kittens raken vrijwel altijd besmet via hun moeder. Daarnaast kan er door het opeten van besmette muizen of gras waarin wormeieren aanwezig zijn een infectie optreden.

Volwassen dieren zijn minder vatbaar voor infecties doordat hun weerstand veel beter is. Van de volwassen honden in Nederland heeft ongeveer 3% een wormbesmetting. Hier merkt u vaak niks van. De wormen blijven meestal in de darm, maar één worm legt per dag 200.000 eitjes die met de ontlasting naar buiten komen. Deze eitjes zijn schadelijk voor de volksgezondheid en kunnen bij kinderen astma en blindheid veroorzaken. Daarom is het belangrijk om de uitscheiding in het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan bereikt worden door volwassen dieren vier keer per jaar te ontwormen. Ontlastingsonderzoek is een mooi alternatief om te onderzoeken of uw dier wormeieren uitscheidt en ontwormen echt nodig is.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma