Vaccicheck titerbepaling bij de hond

Vaccineren van mens en dier staat regelmatig discussie. U wilt uw hond goed beschermen tegen ziektes, maar is ieder jaar vaccineren wel nodig?

Vaccineren op maat

Bij PlusDierenklinieken doen wij al jaren aan 'Vaccineren op Maat'. Dit betekent dat we niet elk jaar de 'grote cocktail' geven, maar de vaccinatie aanpassen aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier. Ons uitgangspunt is: zo min mogelijk vaccineren, maar uw hond moet wel goed beschermd zijn! Maar hoe weet u of uw hond voldoende beschermd is, en of het wel nodig is opnieuw te vaccineren? Dit is te meten via de Vaccicheck. Inmiddels hebben wij ruime ervaring met deze test, want in mei 2018 hebben wij de 1000e Vaccicheck titerbepaling binnen onze klinieken uitvoerd.

De Vaccicheck-titerbepaling

De Vaccicheck is een sneltest, die in enkele druppels bloed de antistoffen tegen parvo, hondenziekte en besmettelijke hepatitis meet. De hoeveelheid antistoffen in het bloed (de titer) is een maat voor de afweer van uw hond. Als de titer voldoende hoog is, is vaccinatie tegen die ziektes dat jaar niet nodig. Voor leptospirose (= o.a. Ziekte van Weil) is geen titerbepaling mogelijk. Vaccinatie daartegen wordt wél jaarlijks aangeraden, omdat het vaccin tegen leptospirose geen langdurige bescherming geeft. Hiervoor geldt een speciale prijs in combinatie met de titerbepaling.

Vaccinatie-advies op maat

Voor de titerbepaling krijgt uw dier een uitgebreid lichamelijk onderzoek op minimaal 25 punten. Er wordt vervolgens een klein beetje bloed afgenomen. De uitslag is dezelfde dag al beschikbaar. U krijgt een vaccinatie-advies op maat, passend bij uw hond.

Vaccicheck afspraken

Wanneer uw dier weer gevaccineerd moet worden met de grote cocktail, kunt u een afspraak maken voor de Vaccicheck. Dit kan tijdens onze openingstijden.

Vaccicheck puppy

Ook een jonge hond kan volledig op maat worden gevaccineerd. Door een Vaccicheck uit te voeren op verschillende tijdstippen (bijv op 6, 9 en 12 weken) kan bepaald worden wanneer het beste moment is om te vaccineren. Zo wordt er niet onnodig gevaccineerd.

Vaccicheck na puppyvaccinaties

Op 1 jarige leeftijd krijgen normaal alle honden nogmaals de grote cocktail vaccinatie. In de praktijk blijkt dat voor een groot deel van de honden niet nodig. U kunt op 1 jarige leeftijd een Vaccicheck uit laten voeren, maar het is beter om dat te doen vanaf 20 weken leeftijd. Dan kunnen we meteen zien of de puppyvaccinaties goed zijn aangeslagen. Als dat zo is, dan hoeft de komende 2 jaar uw hond alleen de vaccinatie tegen ziekte van Weil te krijgen.

Kosten Vaccicheck

  • Vaccicheck inclusief uitgebreide gezondheidscontrole op 25 punten: € 77,50
  • Vaccicheck pup ter controle op 16 tot 20 weken: € 48,50 incl. bloedafname bij de assistente.
  • Leptospirose-vaccinatie (tegen de Ziekte van Weil) in combinatie met Vaccicheck: € 24,-
  • DHP- of Parvo-vaccinatie in combinatie met Vaccicheck (indien titer te laag is): 25% korting op het vaccin.
  • Als u met 3 of meer honden tegelijk komt, of met 10 of meer honden, dan krijgt u respectievelijk €8,- en €10,50 korting per hond
  • Bij deelname aan ons 'Levenslang vaccineren programma' krijgt u 20% korting op de Vaccicheck titerbepaling. Kosten van de benodigde vaccinaties, alsmede de gezondheidscontrole vallen dan weg. De extra kosten zijn dan slechts € 30,50 per vaccicheck.
    (prijzen in 2021)

vaccicheck hond plusdierenklinieken


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma