Urine-onderzoek

In de urine kan de dierenarts veel aanwijzingen vinden voor ziektes bij de hond en kat. Zo kan in de urine een vroeg stadium van nierfalen worden vastgesteld, voordat de kat of hond klachten krijgt en voordat we afwijkingen in het bloed kunnen vinden!

Afhankelijk van het doel van het urineonderzoek kan de urine door de eigenaar worden opgevangen of door de dierenarts worden afgenomen. Dit laatste gebeurt middels het aanbrengen van een injectienaald door de buikwand waarbij urine uit te blaas wordt gezogen of middels een urinekatheter. Zo wordt "steriele urine" afgenomen, dus zonder vuil en bacteriën van buitenaf.

Bij een standaard urineonderzoek wordt gekeken naar de concentratie van de urine (het soortelijk gewicht, gemeten met een refractometer), een dipstick-onderzoek uitgevoerd en het sediment bekeken onder de microscoop. Bij een dipstick-onderzoek wordt onder andere bepaald of er eiwit, ontstekingscellen, bloed en glucose (suiker) in de urine aanwezig zijn. Dit onderzoek is het meest betrouwbaar als het met gestandaardiseerde apparatuur wordt afgelezen en niet met het blote oog. Na het centrifugeren van de urine, zakken eventueel aanwezige cellen en gruis naar de bodem, dit heet het sediment. Onder de microscoop kijkt de dierenarts of er in dit sediment ontstekingscellen, bacteriën, niercellen en gruis aanwezig zijn.

Symptomen of ziekten waarbij een urineonderzoek wordt uitgevoerd zijn:

  • Vermoeden van blaasontsteking (persen, kleine beetjes plassen, zichtbaar bloed)
  • Vermoeden van nierbekkenontsteking
  • Verstopping van de blaas
  • Meer drinken (er kunnen aanwijzingen zijn in de urine voor nierfalen of suikerziekte)
  • Meer plassen
  • Vergiftigingen
  • Preventief onderzoek om tijdig beginnend nierfalen vast te kunnen stellen (zie ook seniorenprogramma).

Naast het standaard urineonderzoek kan steriel afgenomen urine ook op onze praktijk worden gekweekt. Hierbij kan de dierenarts vaststellen of er bacteriën in de urine aanwezig zijn. In het laboratorium kan dan worden vastgesteld welke bacteriën dit zijn en welke medicatie moet worden ingezet.

Naast deze onderzoeken kan er bij het Duitse laboratorium VetMedLab, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, nog vele specifieke onderzoeken van de urine worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma