Erkend stage-bedrijf

Stage lopen bij PlusDierenklinieken
Bij PlusDierenklinieken zijn regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor zowel studenten Diergeneeskunde als voor paraveterinaire dierenartsassistenten in opleiding.
Wij zijn een erkend stagebedrijf en zijn geregistreerd bij Aequor; een onderneming die stagebedrijven aanbiedt die kwalitatief goed aangeschreven staan en in staat zijn een goede leer- en werkomgeving aan te bieden. Wij zijn zelfs in het verleden verkozen tot één van de 3 beste stagebedrijven van Nederland in de sector dierverzorging!

Stage paraveterinaire dierenartsassistente
Voor paraveterinaire dierenartsassistente in opleiding hebben wij een begeleidingsprogramma ontwikkeld, zodat je precies weet wat er iedere week op de planning staat. Op deze manier maak je alle werkzaamheden in de röntgen, spreekkamer, operatiekamer, echo en balie mee, en word je stap voor stap ingewerkt.
Tijdens de stageperiode zijn er meerdere evaluatiemomenten waarbij we stilstaan bij de ontwikkeling van de afgelopen periode en doelstellingen afspreken voor de komende periode.
De stageperiode sluiten we af met een 'eindexamen' dat we "Proeve van Bekwaamheid" noemen. (Indien jouw school al een examen afneemt komt deze “Proeve van Bekwaamheid” te vervallen.)
Dit zijn een aantal praktische opdrachten waarop wij jou beoordelen. Deze opdrachten zijn bijvoorbeeld een patiënt voorbereiden voor een operatie, een opnamepatiënt verzorgen of telefoon beantwoorden en afhandelen.
Wegens het grote aantal stageaanvragen dat wij op jaarbasis ontvangen, adviseren wij je tijdig contact met ons op te nemen. Van onze stagiaires verwachten wij flexibiliteit, wat inhoudt dat je wekelijks meedoet met een avondspreekuur, af en toe weekenddienst hebt, en ook een keer ingedeeld kunt worden op een van de andere vestigingen van Plusdierenklinieken.

Stage diergeneeskunde student
Coassistenten diergeneeskunde moeten tijdens hun opleiding ervaring opdoen bij verschillende praktijken. Wij zorgen voor een goede begeleiding hierbij, waarbij je meeloopt met één of twee vaste artsen.
Onze dierenartsen richten zich naast de algemene diergeneeskundige zorg op één of meerdere specifieke kennisgebieden. Zo hebben we dierenartsen die zich toegeleggen op echografie, tandheelkunde, chirurgie, geriatrie, cytologie, orthopedie en cardiologie, maar artsen die zich verder specialiseren in vogels, knaagdieren en konijnen. In een tweewekelijks dierenartsoverleg bespreken we de recent gevolgde nascholingen en bespreken we ingewikkelde of uitgebreide patiëntendossiers.
Door onze uitgebreide kennis en mogelijkheden is onze praktijk uiterst geschikt als leerbedrijf voor diergeneeskundige studenten.
Wegens het grote aantal stageaanvragen dat wij op jaarbasis ontvangen, adviseren wij je tijdig contact met ons op te nemen. Van onze stagiaires verwachten wij flexibiliteit, wat inhoud dat je op sommige dagen een avonddienst draait, dat je een keer een weekenddienst meedraait of dat je een keer meedraait op een van onze andere vestigingen.

Aanmelden stage
Wil je bij ons stage lopen? Stuur dan een brief naar één van de onderstaande mailadressen. Na aanleiding van deze mail zullen wij binnen 2 weken contact met je opnemen. Indien stage mogelijk is zullen wij een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek voor nadere kennismaking. Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires die gedurende minimaal enkele weken dagstage komen lopen. Indien het kennismakingsgesprek beide partijen bevalt, word je volgens een rooster ingedeeld. Begeleiding op de werkvloer vindt plaats door één van onze stagebegeleiders die tevens als contactpersoon voor school fungeert.

Ben je geïnteresseerd in een stageplek bij Plusdierenklinieken? Stuur dan je CV met uitgebreide motivatie naar:
Vestiging de Saen, t.a.v. Saskia Eijs : desaen@plusdierenklinieken.nl
Vestiging Westerwatering t.a.v. Mandy van Holland : westerwatering@plusdierenklinieken.nl
Vestiging Saendelft t.a.v. Amy Helderman : saendelft@plusdierenklinieken.nl

Vermeld in je brief in ieder geval:

* Je persoonlijke gegevens inclusief telefoonnummer
* Wat voor een stageplek zoek je?
* Per wanneer moet je stage bij voorkeur ingaan?
* De totale periode van je stage.
* Wat wordt er van de begeleiding én het stageadres verwacht.
* Aan welke eisen moet je stage voldoen?
* Wat je werkervaring is?


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma