alt=

Privacy statement

Contactgegevens
PlusDierenklinieken
Tjotterlaan 14b
1503LB Zaandam
075-66173911
info@plusdierenklinieken.nl


Doel van verwerking van uw gegevens?
Klantgegevens worden bewaard om een overeenkomst/opdracht te kunnen uitvoeren, contact met u op te kunnen nemen, u een dienst te kunnen verlenen en/of u een factuur te kunnen sturen. Van leveranciers en groothandels bewaren wij gegevens voor boekhoudkundige, administratieve en producttechnische vragen. Van medewerkers bewaren wij noodzakelijke gegevens voor salaris- en personeelsadministratie.
 

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam indien van toepassing
 • Voor- en achternaam contactpersoon/klant
 • Geslacht contactpersoon/klant
 • Geboortedatum klant
 • Adres contactpersoon/klant/bedrijf
 • E-mailadres contactpersoon/klant/bedrijf
 • Naam, diersoort, ras, kleur, leeftijd, chipcode, paspoortnummer en medische gegevens huisdier(en) van klant
 • Bankrekeningnummer bedrijf en medewerkers
 • KvK-nummer bedrijf
 • Burgerservicenummer van medewerkers
 • Kopie paspoort/identiteitskaart kaart van medewerkers
 • Geboortedatum van medewerkers

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan verzamelen wij ook de door u aangedragen gegevens ten behoeve van facturatie.

Uw naam en e-mailadres kan worden gebruikt om u een e-mail met informatie over uw dier, de behandeling van uw dier, oproep voor vaccinatie, direct mailing of de nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het welzijn van huisdieren toe te
sturen. Afmelden voor de nieuwsbrief is mogelijk via info@plusdierenklinieken.nl.
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
PlusDierenklinieken verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Onze website en/of dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@plusdierenklinieken.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Hoe lang slaan wij uw gegevens op?
Uw gegevens worden opgeslagen zolang de samenwerking bestaat, of – aangaande medisch dossier en boekhoudkundige administratie – zolang de wetgever verplicht. In voorkomend geval wordt de dan geldende wettelijke termijn gehanteerd: fiscaal 7 jaar, verantwoorde registratie medicatie en derhalve medisch dossier 5 jaar.Na beëindiging van de samenwerking wordt u uitgeschreven, de samenwerking wordt als beëindigd beschouwt zodra wij van u een verzoek tot beëindiging ontvangen of als wij u schriftelijk mededelen de samenwerking te beëindigen.

Zit u in de schuldsanering of staat u onder bewindvoering? Dan bewaren wij de door u aangedragen gegevens zolang dit strikt noodzakelijk is voor facturatie. Deze gegevens worden verwijderd zodra schuldsanering / bewindvoering is beëindigd. U dient ons hiervan zelf op de hoogte te stellen.
 

Geautomatiseerde besluitvorming
PlusDierenklinieken neemt GEEN besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of computersystemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van PlusDierenklinieken) tussen zit.


Cookies
Functionele cookies
Om onze website optimaal te laten werken, maken we gebruik van functionele cookies. Hiermee sla je jouw websitevoorkeuren op.

Naam cookie Maximale bewaartermijn Geplaatst door Doel
PHPSESSID Sessie PlusDierenklinieken Met deze cookie onthouden je voorkeuren. Deze informatie wordt verder niet gedeeld

 

Analytische cookies
Bij PlusDierenklinieken willen we elke dag van je leren. Met analytische cookies verzamelen we informatie over het gebruik van onze website en zien we welke informatie je nuttig of juist overbodig vindt.

Naam cookie Maximale bewaartermijn Geplaatst door Doel
_ga 2 jaar Google Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.
_gat_UA-*
_gid
1 dag Google Via deze cookies analyseren we activiteiten op onze website zodat we onze productpagina’s kunnen verbeteren. Deze informatie delen we met Google.


Delen van persoonsgegevens met derden:
PlusDierenklinieken verstrekt aan derden uitsluitend de strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze partijen hebben wij een verwerkingsovereenkomst.


Hoe kunt u uw gegevens inzien, wijzigingen of verwijderen?
Stuur ons een e-mail en wij zullen u dan inzage geven in uw gegevens. U kunt via e-mail ook wijzigingen van uw gegevens doorsturen. Tevens kunt u via e-mail bezwaar maken tegen het feit dat wij uw gegevens in beheer hebben. Wij zullen uw gegevens dan verwijderen daar waar dit niet in strijd is met de wettelijke verplichtingen met betrekking tot medisch dossier en boekhoudkundige administratie.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren binnen 4 weken op uw verzoek, indien mogelijk eerder.


Recht op overdracht van uw gegevens
Heeft u voor een andere partij uw gegevens nodig, bijvoorbeeld voor een doorverwijzing naar een andere praktijk? We kunnen desgevraagd de gegevens aanleveren in pdf of print.


Recht om een klacht in te dienen
Plus Dierenklinieken neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@plusdierenklinieken.nl.

Heeft u een klacht over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan? Dan kunt u een klacht indienen bij de autoriteit persoonsgegevens via de link https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma