Pre-anaesthetisch bloedonderzoek

Als een dier een operatie moet ondergaan, is dit een ingrijpende gebeurtenis. Natuurlijk voor het dier, maar zeker ook voor u. Of het nu gaat om een ingewikkelde specialistische operatie of een simpele "routine" ingreep, het dier moet onder algehele narcose (=anesthesie). Naast het risico op complicaties tijdens de chirurgie, is er ook altijd een risico met betrekking tot de anesthesie aanwezig. Om dit risico zo klein mogelijk te houden, adviseren wij om voor de ingreep een pre-anesthetisch bloedonderzoek te laten uitvoeren.

Waarom een bloedonderzoek?

Een pre-anesthetisch bloedonderzoek, oftewel 'een bloedonderzoek voorafgaand aan de narcose', kan extra zekerheid geven omtrent een operatie/narcose. Er wordt gekeken of de organen (lever en nieren) goed functioneren en of er geen verborgen problemen  zijn (bijv. suikerziekte) die uw huisdier in gevaar zouden kunnen brengen. Op deze manier kan er gecontroleerd worden of uw huisdier het narcosemiddel, dat hij of zij krijgt, goed kan verwerken.

Wat wordt er in het bloed onderzocht?

 • De lever en de nieren zorgen voor een ontgiftiging en uitscheiding van het narcosemiddel en zijn belangrijk om het vlot wakker worden uit de narcose te garanderen. De werking van de lever en nieren kan verminderd zijn bij oudere dieren, maar soms ook bij hele jonge of volwassen dieren.
 • Een hoge glucosewaarde in het bloed kan duiden op suikerziekte. Bij een verhoogde waarde worden aansluitend een urine-onderzoek en een bepaling van de fructosamines in het bloed uitgevoerd om de diagnose te bevestigen.
 • Aan het totaal eiwit kunnen een aantal afwijkingen ontdekt worden, bijv. uitdroging en afwijkingen aan lever, nieren of maagdarmkanaal.
 • De hematocrietwaarde zegt iets over het aantal rode bloedcellen in het bloed van uw huisdier. Een te lage waarde wijst op bloedarmoede, een te hoge waarde kan worden veroorzaakt door uitdroging.

Op basis van deze gegevens en het algemeen klinisch onderzoek kunnen de gebruikte narcosemiddelen aangepast worden en/of extra voorzorgsmaatregelen genomen worden. Daarnaast kan verder onderzoek geadviseerd worden of kan zelfs besloten worden de ingreep niet door te laten gaan.

Enkele belangrijke redenen om uw huisdier voorafgaand aan de narcose te laten onderzoeken:

 1. Laat uw dier met een gerust hart achter
  • Onderzoek vooraf kan medische risico's verminderen
 2. Dieren kunnen niet praten
  • Een dier dat gezond lijkt, kan symptomen van een ziekte of afwijking verbergen. Een huisdier kan bijvoorbeeld tot 75% van zijn nierfunctie verliezen voordat er verschijnselen zichtbaar worden
 3. Verminder de risico's
  • Als de uitslagen van het bloedonderzoek normaal zijn, kunnen we verder gaan. Als de uitslagen afwijkend zijn, kunnen we de anaesthesieprocedure en/of de narcosemiddelen aanpassen. Ook kunnen we andere voorzorgsmaatregelen treffen om het risico zoveel mogelijk te verkleinen, bijvoorbeeld door het geven van extra infusen
 4. De gezondheid van uw huisdier in de toekomst
  • De resultaten van dit bloedonderzoek komen in het medisch dosier van uw huisdier te staan. Deze waarden kunnen dan als referentiewaarden dienen wanneer er bloedonderzoeken plaatsvinden in de toekomst

Er blijft altijd een risico verbonden aan algehele narcose. Met behulp van de bloedonderzoeken kunnen we dit risico echter beter inschatten en, indien mogelijk, verkleinen door aangepaste narcose en het nemen van extra voorzorgsmaatregelen.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma