Overmatig eieren leggen

In de natuur zijn vogels niet het hele jaar broeds of veelvuldig aan het eieren leggen. Het overmatig broeds zijn en/of eieren leggen is een multifactorele afwijking die in gevangenschap voorkomt. Dat betekent dat er meerdere omstandigheden zijn die samen zorgen voor dit afwijkende gedrag.

Het overmatig eieren leggen is een serieus gezondheidsrisico. Het kost de vogel zeer veel energie en mineralen, met name Calcium. Dit kan zorgen voor vermageren, legnood, afwijkend skelet en algemene verzwakking.

Aanpassingen om overmatig eierenleggen te voorkomen:

+ Daglichtlengte verkorten. De meeste vogels zijn gevoelig voor de daglichtlengte. Van nature leggen vogels alleen als de dagen langer worden. Teveel kunstlicht kan hierin verwarring geven. Stel de vogel maximaal 8 uur per dag bloot aan verlichting (grasparkieten maximaal 6 uur). Zet de kooi in een rustige donkere ruimte buiten deze 8 uur of dek de kooi af (dit is 2e keus). Echt absoluut geen licht is van belang, dus ook niet even lampje aan of een tv in dezelfde ruimte.
NB: vogels eten alleen overdag dus wel goed in de gaten houden of de vogel voldoende voeding opneemt door u vogel wekelijks te wegen.

+ Biedt geen enkele vorm van nestgelegenheid of nestmateriaal aan

+ We adviseren tijdelijk minder interactie eigenaar. Teveel knuffelen met eigenaar, kusjes geven, voeren uit mond en vooral aaien over rug stimuleert het broed gedrag.

+ Veel en vette voeding zoals zaden en trosgierst stimuleert de broedsheid. Geef de vogel echt een rantsoen van magere voeding met voldoende calcium. Zie https://www.plusdierenklinieken.nl/voeding-kromsnavels.html voor voedingsadvies. Geef de voeding niet de hele dag door maar beperk tot 2-3x per dag.

+ Regen/douchen/sproeien kan het eieren leggen in de hand werken, dus we adviseren dat tijdelijk te voorkomen om het gedrag te doorbreken.

+ Zorg voor geen fysieke of vocale stimulatie zoals vogelgeluiden (wake-up wekker met vogelgeluiden!). Biedt nooit spiegeltjes of kunstvogeltjes aan (dit leidt tot frustratie bij iedere vogel, los van broeds gedrag of eieren leggen)

+ Haal de eieren niet weg, maar laat ze een tijdje liggen zodat er andere maatregelen genomen kunnen worden, dan pas weghalen. Het telkens weghalen stimuleert alleen maar meer eieren leggen. De grijze roodstaart en valkparkiet leggen er telkens een ei bij tot dat ze voldoende groot legsel hebben. Bij deze soorten kunnen kunsteieren verder leggen stoppen. Een grasparkiet legt een vast aantal eieren ongeacht hoeveel er al liggen.

+ Zorg voor afleiding: wissel speeltjes van plek en haal dingen weg en voeg ander speelgoed toe om de paar dagen. Ze de kooi en speelboom op een andere plek.

+ Als er partner bij uw broedse vogel zit dan moet u accepteren dat er eieren worden gelegd en worden uitgebroed. Bovenstaande maatregelen kunnen de kansen verkleinen maar het is natuurlijk dat het wel gebeurt! De vogels scheiden is dan een (slecht) alternatief.

Mochten deze bovenstaande aanpassingen niet helpen, is het advies om op consult te komen bij één van onze vogelartsen. De conditie van de vogel kan dan worden gecontroleerd en evt. worden verbeterd. Indien nodig kan er medicatie worden gegeven om het gedrag te stoppen.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma