Ontworming bij de kat

Bij katten komen besmettingen voor met o.a. spoelwormen, lintwormen en haakwormen.

Spoelwormen
Besmetting met spoelwormen gaat via opname van eitjes uit de omgeving of via besmet voedsel. Bijvoorbeeld door het eten van gras of besmet rauw vlees. Via uw schoeisel kunt u eitjes mee naar huis nemen, met name de deurmat blijkt nog wel eens een bron van besmetting voor binnenkatten. In de darm worden de wormen volwassen. Ze kunnen de darmwand beschadigen en diarree veroorzaken. Iedere volwassen spoelworm produceert gemiddeld 250.000 (!) eitjes per dag die via de ontlasting weer in de omgeving terecht komen. De eitjes zijn microscopisch klein en niet zichtbaar met het blote oog. Alleen bij een zeer zware wormbesmetting kan het voorkomen dat een kat wormen uitbraakt of uitpoept. Ook zonder dat men wormen in de ontlasting ziet kan een kat dus besmet zijn.

Spoelwormen bij kittens
Kittens worden tijdens het zogen besmet met larven die zich bevinden in de moedermelk. Door hun verminderde weerstand is hun immuunsysteem niet in staat deze larven te doden. Grote hoeveelheden wormen leiden tot beschadiging of verstopping van de darm. Daarnaast groeien kittens slechter en is de weerstand tegen ziektes verminderd door een spoelwormbesmetting.

Spoelwormen zijn een risico voor de volksgezondheid
Volwassen dieren hebben een goede weerstand tegen wormlarven waardoor zware infecties zelden voorkomen. Echter, een lichte infectie kan leiden tot de uitscheiding van miljoenen wormeitjes per dag. De larven die uit deze eitjes komen, vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Ze kunnen aanleiding geven tot het ontstaan van blindheid, astma en allergie bij kinderen. Regelmatige ontworming is nodig in het belang van de volksgezondheid.

Lintwormen
Lintworm verraadt zijn aanwezigheid meestal door "rijstkorrels" in de mand of bij de anus van het dier. Vlooien kunnen lintworm overbrengen. Het gelijktijdig ontvlooien en ontwormen bij een vlooienbesmetting is dus belangrijk. Vossenlintworm komt voor in Oost-Groningen en Zuid-Limburg, maar ook in het buitenland. Deze lintworm kan bij een infectie van de kat een gezondheidsrisico zijn voor de mens. Bij verblijf in risicogebieden is het belangrijk om katten die buiten komen maandelijks te ontwormen met praziquantel (Milbemax). Direct bij thuiskomst en een maand na bezoek aan een risicogebied dient de ontworming te worden herhaald.

Hoe vaak moet ik mijn kat ontwormen?
Kittens worden op 3 weken leeftijd voor het eerst ontwormd, dan iedere 2 weken tot 2 weken na het spenen, daarna iedere maand tot een half jaar leeftijd. Vanaf 6 maanden leeftijd worden de dieren ontwormd als een volwassen dier, dat wil zeggen iedere 3 maanden. In een huishouden zonder kinderen met binnen gehuisveste katten volstaat het om één keer in de zes maanden te ontwormen.

De effectiviteit van een ontwormingsmiddel is aan de buitenzijde lastig te beoordelen. Het is dus belangrijk een goed middel te gebruiken. Niet alle middelen zijn geschikt voor jonge dieren. Onze assistentes geven u graag advies over de beste ontworming van uw kat.

Ontlastingsonderzoek op wormeneieren
Als alternatief voor standaard vier keer per jaar ontwormen, is het nu mogelijk om de ontlasting van uw huisdier te laten onderzoeken op de aanwezigheid van wormeieren. Plusdierenklinieken heeft hiervoor de mini-flotac uit Italië geïmporteerd, een zeer betrouwbare methode.

Spoelwormen zijn de meest voorkomende wormen. Pups en kittens raken vrijwel altijd besmet via hun moeder. Daarnaast kan er door het opeten van besmette muizen of gras waarin wormeieren aanwezig zijn een infectie optreden.

Volwassen dieren zijn minder vatbaar voor infecties doordat hun weerstand veel beter is. Van de volwassen honden in Nederland heeft ongeveer 3% een wormbesmetting. Hier merkt u vaak niks van. De wormen blijven meestal in de darm, maar één worm legt per dag 200.000 eitjes die met de ontlasting naar buiten komen. Deze eitjes zijn schadelijk voor de volksgezondheid en kunnen bij kinderen astma en blindheid veroorzaken. Daarom is het belangrijk om de uitscheiding in het milieu zoveel mogelijk te voorkomen. Dit kan bereikt worden door volwassen dieren vier keer per jaar te ontwormen. Ontlastingsonderzoek is een mooi alternatief om te onderzoeken of uw dier wormeieren uitscheidt en ontwormen echt nodig is.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma