De Saen 075 - 617 39 11
Saendelft 088 - 343 73 43
Westerwatering 075 - 616 07 61

Pluspunten

Pluspunten

 • Erkend stage-bedrijf
 • Expertises
 • Levenslang vaccineren
 • Missie
 • Samenwerkende organisaties
 • Spoeddienst
 • VriendenVoucher

Erkend stage-bedrijf

Stage lopen bij PlusDierenklinieken

Bij PlusDierenklinieken zijn regelmatig stageplaatsen beschikbaar voor zowel studenten Diergeneeskunde als voor paraveterinaire dierenartsassistenten in opleiding.
Wij zijn een erkend stagebedrijf en zijn geregistreerd bij Aequor; een onderneming die stagebedrijven aanbiedt die kwalitatief goed aangeschreven staan en in staat zijn een goede leer- en werkomgeving aan te bieden. Wij zijn zelfs in het verleden verkozen tot één van de drie beste stagebedrijven van Nederland in de sector dierverzorging!

Stage paraveterinaire dierenartsassistente

Voor paraveterinaire dierenartsassistente in opleiding hebben wij een begeleidingsprogramma ontwikkeld, zodat je precies weet wat er iedere week op de planning staat. Op deze manier maak je alle werkzaamheden in de röntgen, spreekkamer, operatiekamer, echo en balie mee, en word je stap voor stap ingewerkt.
Tijdens de stageperiode zijn er meerdere evaluatiemomenten waarbij we stilstaan bij de ontwikkeling van de afgelopen periode en doelstellingen afspreken voor de komende periode.
De stageperiode sluiten we af met een 'eindexamen' dat we "Proeve van Bekwaamheid" noemen. (Indien jouw school al een examen afneemt komt deze “Proeve van Bekwaamheid” te vervallen.)
Dit zijn een aantal praktische opdrachten waarop wij jou beoordelen. Deze opdrachten zijn bijvoorbeeld een patiënt voorbereiden voor een operatie, een opnamepatiënt verzorgen of telefoon beantwoorden en afhandelen.
Wegens het grote aantal stageaanvragen dat wij op jaarbasis ontvangen, adviseren wij je tijdig contact met ons op te nemen. Van onze stagiaires verwachten wij flexibiliteit, wat inhoudt dat je wekelijks meedoet met een avondspreekuur, af en toe weekenddienst hebt, en ook een keer ingedeeld kunt worden op een van de andere vestigingen van Plusdierenklinieken.

Stage diergeneeskunde student

Coassistenten diergeneeskunde moeten tijdens hun opleiding ervaring opdoen bij verschillende praktijken. Wij zorgen voor een goede begeleiding hierbij, waarbij je meeloopt met één of twee vaste artsen.
Onze dierenartsen richten zich naast de algemene diergeneeskundige zorg op één of meerdere specifieke kennisgebieden. Zo hebben we dierenartsen die zich toegeleggen op echografie, tandheelkunde, chirurgie, geriatrie, cytologie, orthopedie en cardiologie, maar artsen die zich verder specialiseren in vogels, knaagdieren en konijnen. In een tweewekelijks dierenartsoverleg bespreken we de recent gevolgde nascholingen en bespreken we ingewikkelde of uitgebreide patiëntendossiers.
Door onze uitgebreide kennis en mogelijkheden is onze praktijk uiterst geschikt als leerbedrijf voor diergeneeskundige studenten.
Wegens het grote aantal stageaanvragen dat wij op jaarbasis ontvangen, adviseren wij je tijdig contact met ons op te nemen. Van onze stagiaires verwachten wij flexibiliteit, wat inhoud dat je op sommige dagen een avonddienst draait, dat je een keer een weekenddienst meedraait of dat je een keer meedraait op een van onze andere vestigingen.

Aanmelden stage

Wil je bij ons stage lopen? Stuur dan een brief naar één van de onderstaande mailadressen. Na aanleiding van deze mail zullen wij binnen twee weken contact met je opnemen. Indien stage mogelijk is zullen wij een afspraak maken voor een persoonlijk gesprek voor nadere kennismaking. Onze voorkeur gaat uit naar stagiaires die gedurende minimaal enkele weken dagstage komen lopen. Indien het kennismakingsgesprek beide partijen bevalt, word je volgens een rooster ingedeeld. Begeleiding op de werkvloer vindt plaats door één van onze stagebegeleiders die tevens als contactpersoon voor school fungeert.

Ben je geïnteresseerd in een stageplek bij PlusDierenklinieken? Stuur dan je CV met uitgebreide motivatie naar:
Vestiging de Saen, t.a.v. Saskia Eijs: desaen@plusdierenklinieken.nl
Vestiging Westerwatering t.a.v. Mandy van Holland: westerwatering@plusdierenklinieken.nl
Vestiging Saendelft t.a.v. Amy Helderman: saendelft@plusdierenklinieken.nl

Vermeld in je brief in ieder geval:
* Je persoonlijke gegevens inclusief telefoonnummer
* Wat voor een stageplek zoek je?
* Per wanneer moet je stage bij voorkeur ingaan?
* De totale periode van je stage.
* Wat wordt er van de begeleiding én het stageadres verwacht.
* Aan welke eisen moet je stage voldoen?
* Wat je werkervaring is?

Expertises

Gespecialiseerde dierenartsen en paraveterinairen

Zowel onze dierenartsen als assistentes richten zich naast de algemene diergeneeskundige zorg op één of meerdere specifieke kennisgebieden. Zo hebben dierenartsen zich gespecialiseerd in echografie, tandheelkunde, chirurgie, geriatrie, cytologie, orthopedie en cardiologie, maar ook in vogels, knaagdieren en konijnen. Vanuit persoonlijke interesse in deze dierensoorten hebben zij hun kennis op dit gebied sterk uitgebreid door cursussen te volgen bij vooraanstaande specialisten uit de hele wereld.

Ook bent u bij PlusDierenklinieken aan het juiste adres voor begeleiding van dieren met suikerziekte, nierfalen, vachtproblemen, consulten met een diëtist of wanneer u op zoek bent naar advies over gedrag.

Levenslang vaccineren

Levenslang vaccineren

Niet meer ieder jaar voor de gezondheidscontrole en de inenting betalen? Dat kan! Sinds 2012 is dit bij ons mogelijk op alle drie de vestigingen. Wij controleren en vaccineren uw dier zijn/haar hele verdere leven ieder jaar! U kunt zoals gebruikelijk een afspraak maken op het tijdstip dat u uitkomt bij uw eigen vaste dierenarts binnen ons team. U krijgt elk jaar een oproep ter herinnering voor de gezondheidscontrole en vaccinatie van uw hond. Oftewel u krijgt dezelfde uitgebreide service die u al van ons gewend bent.

Wij vaccineren sinds enkele jaren 'Op Maat'. Ons uitgangspunt: zo min mogelijk vaccineren, maar uw dier moet wel goed beschermd zijn. Wij geven daarom niet elk jaar de 'grote cocktail', maar passen de vaccinatie aan de leeftijd en leefomstandigheden van uw dier aan.

Per diersoort en leeftijd gelden aparte prijzen en voorwaarden. Graag verwijzen wij u naar de specifieke pagina's voor uw huisdier:

Missie

Door onze passie voor dieren en ons vak, bieden wij de beste zorg, waarbij we topkwaliteit diergeneeskunde combineren met persoonlijke aandacht voor u en uw dier.

PLUSDierenklinieken staat voor:

 • Professioneel
 • Liefdevol
 • Uitgebreide mogelijkheden
 • Samen zorgen voor uw dier

Samen met u, willen wij dus de beste zorg aan uw dier(en) geven. U krijgt een vaste dierenarts binnen ons team, zodat wij u en uw dier(en) goed leren kennen. Daardoor kunnen we de behandeling nog beter afstemmen op uw wensen en mogelijkheden. Hierbij streven we naar een langdurige relatie, omdat dit de zorg voor het dier ten goede komt. Alle gegevens van uw dier komen in een dossier bij elkaar.

Onze dienstverlening gaat verder dan uw dier beter maken, een operatie of de de jaarlijkse vaccinatie. Wij onderzoeken de dieren altijd uitgebreid, we geven veel informatie en proberen altijd de oorzaak van een ziekte/pijn te achterhalen om die gericht te kunnen behandelen. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor thuisvisites (=huisbezoeken), second opinion, tandheelkundige ingrepen en meer specialistische behandelingen/diagnostiek zoals echografie, laboratorium onderzoeken, (officiële HD-) digitale röntgenfoto's, laparoscopie (kijkoperaties) en orthopedische ingrepen zoals knieband operaties, pennen en platen bij botbreuken en heupoperaties.

Samenwerkende organisaties

Samenwerkende organisaties

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te bieden werken wij nauw samen met diverse organisaties.

LICG, landelijk informatiecentrum gezelschapsdieren

Het LICG geeft betrouwbare informatie over het houden van huisdieren. Op de website van het LICG vindt u huisdierenbijsluiters van veel dieren en heldere praktische informatie.

KNMvD, Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde

De KNMvD komt op voor de belangen van de dierenartsen en de dieren. Zo overlegt de KNMvD bijvoorbeeld met de overheid, het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en de faculteit Diergeneeskunde over beleidszaken. Denk maar eens aan bestrijding van dierziekten, wet- en regelgeving, volksgezondheid, dierenwelzijn, diergeneesmiddelen.

Evidensia Dierenziekenhuis Amsterdam

Voor de enkele keer dat uw dier hulp nodig heeft buiten onze eigen spoedhulp diensttijden, zijn wij een samenwerking aangegaan met Evidensia Dierenziekenhuis Amsterdam  (020 - 308 07 50​).
Ook de dierenartsen die hier werken zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp.
Ze hebben beschikking over vele faciliteiten die direct ingezet kunnen worden wanneer uw huisdier een ernstig probleem heeft.

PetPlan

U en uw gezin zijn verzekerd tegen ziektekosten. Dit is verplicht, maar u ziet er ook de noodzaak van in. U wilt dát wat u dierbaar is graag goed beschermen en verzorgen. Heeft u een dure medische behandeling nodig, dan betaalt uw zorgverzekering de rekening. Gelukkig is dit ook mogelijk voor uw geliefde dier. PetPlan biedt een hondenverzekering, kattenverzekering, konijnenverzekering en een papegaaienverzekering.

Reaal Dier&Zorg

Reaal Dier & Zorg (voorheen Proteq) is een aanbieder van ongevallen- en ziektekostenverzekeringen voor honden en katten in Nederland.

VPM, Nederlandse Vereniging voor Veterinair Praktijk Management

De Nederlandse Vereniging voor Veterinair Praktijk Management, de VPM heeft als doel het praktijkmanagement binnen de dierenartspraktijken te professionaliseren.

Spoeddienst

Spoeddienst

075 - 617 39 11

Als uw huisdier een probleem heeft dat niet kan wachten tot onze reguliere openingstijden, wilt u toch snel en goed geholpen worden. Daarvoor bent u bij ons aan het beste adres. Als enige dierenkliniek in de Zaanstreek bieden wij zeven dagen per week hoogstaande spoedhulp.

Spoedhulpdienst bij uw vertrouwde dierenarts

Allereerst zijn wij zelf een groot deel van de week en in het weekend beschikbaar in onze vestiging De Saen aan de Tjotterlaan in Zaandam voor spoedhulp. Wij hebben altijd minimaal één dierenarts en een assistente paraat staan. Uw dier is dan in de vertrouwde zorg van onze eigen dierenartsen. We beschikken over uw dossier en we hebben alle faciliteiten in huis om uw dier direct te helpen.

Spoedhulp diensttijden:

 • Maandag t/m vrijdag: 08:00 tot 20:00 uur
 • Zaterdag van 09:00 tot 17:00 uur
 • Zondag en feestdagen:10:00 tot 17:00 uur (de dienstdoende dierenarts is oproepbaar; afspraak na telefonisch overleg)

Spoedhulp buiten onze eigen spoedhulp diensttijden.

Voor de enkele keer dat uw dier hulp nodig heeft, buiten onze eigen spoedhulp diensttijden zijn wij een samenwerking aangegaan met Evidensia Dierenziekenhuis Amsterdam (020-30 80 750). Ook de dierenartsen die hier werken zijn zeer ervaren in het verlenen van spoedeisende hulp. Ze hebben beschikking over vele faciliteiten die direct ingezet kunnen worden wanneer uw huisdier een ernstig probleem heeft. Indien nodig kunnen ook operaties plaatsvinden. Voor meer informatie: https://www.edz-amsterdam.nl/

VriendenVoucher

Als u tevreden bent over de PlusDierenklinieken vertelt u het waarschijnlijk ook aan uw buren, kennissen, familie en vrienden. Dat waarderen wij zeer! Als dank daarvoor geven wij 'VriendenVouchers'. Als u de PlusDierenklinieken aanbeveelt bij een vriend, krijgen jullie allebei van ons een 'VriendenVoucher' voor € 5,00 korting!

Hoe werkt het?

Alle klanten krijgen bij een bezoek aan één van onze klinieken een "VriendenVoucher'. Vul uw gegevens in en geef de kaart aan een vriend. Wordt deze vriend vervolgens klant bij ons, dan krijgt hij/zij bij inlevering van de ingevulde voucher direct € 5,- korting op de eerste behandeling.
U krijgt vervolgens een kortingsbon toegestuurd, waarmee u ook € 5,- korting krijgt!

Voorwaarden

 • Alleen volledig ingevulde bonnen zijn geldig.
 • De nieuwe klant staat nog niet ingeschreven bij één van de PlusDierenklinieken, of heeft minimaal drie jaar geen bezoek aan ons gebracht.
 • De korting voor nieuwe klanten geldt voor alle behandelingen door de dierenarts, zoals vaccinaties, gezondheidscontroles, behandeling van zieke dieren, het junior- of seniorenprogramma, sterilisatie/castratie en andere operaties, tijdens reguliere openingstijden. Niet geldig tijdens (spoed)diensten.
 • De kortingsvoucher voor bestaande klanten kan gebruikt worden voor alle behandelingen en aankopen in onze klinieken, dus óók voor korting op diervoeding, vlooien- en tekenmiddelen, het assistente-spreekuur, chippen, etc. Hierbij mogen meerdere bonnen tegelijk worden ingeleverd.
 • De vriendenvouchers zijn niet geldig in combinatie met andere acties, en niet inwisselbaar tegen contant geld.
Terug naar Over ons