De Saen 075 - 617 39 11
Saendelft 088 - 343 73 43
Westerwatering 075 - 616 07 61

Faciliteiten

Faciliteiten

Wij hebben veel apparatuur zelf in huis zodat u minder wordt doorverwezen. U kunt hierbij denken aan digitale röntgenapparatuur, echografie, uitgebreide gasnarcose- en bewakingsapparatuur, een moderne tandheelkundige unit, een zuurstofkooi en diverse apparatuur voor bloedonderzoek.

Programma’s en behandelingen voor dieren

Preventieve zorg staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom hebben we een aantal programma’s, cursussen en behandelingen ontwikkeld die u helpen uw dier gezond te houden.

Alles onder één dak

Wij hebben alle voorzieningen onder één dak: bloedonderzoek, een echo onderzoek of een röntgenfoto kunnen bij ons worden uitgevoerd en u heeft op korte termijn de uitslag. En mocht het voorkomen dat uw huisdier een operatie nodig heeft, worden het vooronderzoek, de begeleiding, anesthesie, de operatie en de nazorg allemaal door ons verzorgd.

Bovendien kunt u kiezen door welke dierenarts de operatie wordt uitgevoerd.

 • Anesthesie (narcose)
 • Bloeddrukmeting
 • Bloedonderzoek
 • Cytologie
 • Dermatologie
 • Echografie
 • Garantieregeling
 • Laparoscopie
 • Ontlastingsonderzoek
 • Operaties
 • Opname-faciliteiten
 • Pathologie
 • Röntgenfoto's
 • Tandheelkunde bij dieren
 • Urine-onderzoek

Anesthesie (narcose)

Anesthesie is het in slaap brengen en houden tijdens een operatieve ingreep. Dit wordt ook wel narcose genoemd. Tijdens anesthesie wordt ervoor gezorgd dat het dier rustig slaapt, pijnvrij is en zich ontspant. Hiervoor gebruiken we in onze kliniek diverse moderne methoden, die per dier worden bepaald en afhankelijk zijn van o.a. de leeftijd en conditie van het dier en het onderzoek dat voor de operatie wordt uitgevoerd. Dit zogenoemde 'pre-anesthetisch onderzoek' wordt altijd door de dierenarts uitgevoerd, hierdoor krijgen we een goed inzicht in de risico's. Naast algehele narcose kan er ook gekozen worden voor een combinatie met lokale verdoving.

Pre-anesthetisch bloedonderzoek

Bij oudere dieren adviseren wij vooraf aan de narcose een aanvullend bloedonderzoek, dit is ter controle van enkele belangrijke organen, zoals lever en nieren. Bij afwijkingen hierin kunnen we de narcose-middelen aanpassen, en/of bijvoorbeeld extra infuus geven tijdens de ingreep.

Gasnarcose en bewaking

In onze kliniek wordt vooral gebruik gemaakt van inhalatie-anesthesie (gasnarcose). Deze moderne methode geeft nauwkeurig te controleren slaap en is goed te bewaken met onze bewakingsapparatuur. Via een tube die in de keel wordt geplaatst, is het zo ook goed mogelijk om te beademen, wat bij bepaalde operaties van de borstholte noodzakelijk is.

Voorbeeld van een anesthesie bij de sterilisatie van een hond

Als alle onderzoeken voor de operatie normaal zijn bevonden door de dierenarts dan is het protocol:

 • Injectie in de poot via de branule om de hond in slaap te brengen (soms injectie in de spieren)
 • Een tube (beademingsbuisje) in de luchtpijp brengen zodra de hond slaapt
 • Aansluiten op het bewakingsapparaat en de inhalatie-anesthesie met slaapgas en zuurstof
 • De slaap wordt door de slaapgassen en de bewaking gecontroleerd in stand gehouden
 • Als de operatie klaar is dan wordt 100 % zuurstof gegeven, zodat het slaapgas wordt 'uitgewassen'
 • Hierdoor wordt de hond snel en rustig wakker en mag naar de uitslaapkamer als de bewaking aangeeft dat alles stabiel is
 • De tube wordt verwijderd wanneer de hond voor het eerst weer slikt
 • In de uitslaapkamer wordt de hond warm gehouden en veelvuldig gecontroleerd
 • Een paar uur na de operatie gaat ze alweer lopend met u mee naar huis                                         

Anesthesie bewaking

Bewaking van de operatiepatiënt begint al bij het onderzoek vóór de operatie. Hierdoor weten we welke risico`s er kunnen zijn bij een bepaalde ingreep zodat we daar vooraf op kunnen inspelen.

Het belangrijkste bij bewaking is de mens zelf: deze kan immers aanpassingen doen om te zorgen dat alles stabiel blijft. De apparatuur helpt ons om de patiënt zo stabiel mogelijk te houden en geeft ons aan in te grijpen als dit nodig mocht zijn. 

Het bewakingsapparaat dat wij gebruiken in de operatiekamer van de kliniek is één van de allermodernste en toont alle waarden op een touch-screen beeldscherm. Het voordeel is dat alles overzichtelijk en duidelijk weergegeven wordt en alle belangrijke waarden met elkaar vergeleken worden zodat er een maximale veiligheid is.

De waarden die bewaakt kunnen worden:

 • Polsfrequentie (=hartslag)
 • Zuurstofgehalte in het bloed (SPO2)
 • CO2 gehalte in de in- en uitademing
 • Ademfrequentie en -vorm
 • Hartfrequentie en -vorm (E.C.G.)
 • Bloeddruk
 • Temperatuur van het dier

Bij de minste afwijking worden door het apparaat duidelijke signalen gegeven op verschillende niveaus. Hierdoor is het mogelijk om zeer vroeg al aanpassingen te doen voordat er werkelijk een probleem ontstaat.

Bloeddrukmeting

Net als mensen kunnen ook huisdieren een hoge bloeddruk hebben. Risicopatiënten zijn oudere katten met een verminderde nierfunctie, een te snel werkende schildklier of een hartprobleem en honden met suikerziekte. Echter, bij de kat kan ook een op zichzelf staande hoge bloeddruk voorkomen, zonder andere ziekten.

Een hoge bloeddruk kan ernstige schade geven aan de ogen, de nieren, het hart en het centraal zenuwstelsel. Als uw kat een toeval of flauwte krijgt of acuut blind is geworden, kan een hoge bloeddruk de onderliggende oorzaak zijn. Als er bij nierfalen of een hartprobleem niets wordt gedaan aan de hoge bloeddruk, dan zal de ziekte snel verergeren en de levensduur en de levenskwaliteit van uw kat afnemen.

De bloeddruk van uw huisdier meten we bij voorkeur met de eigenaar erbij, omdat een dier dan over het algemeen rustiger blijft en de bloeddruk niet veel stijgt ten gevolge van stress. De bloeddrukmeting doen we met een zogenaamde oscillometrische bloeddrukmeter. Uw huisdier krijgt een manchet om de staart (of voorpoot) die automatisch wordt opgepompt. De apparatuur geeft de onder- en bovendruk aan, maar ook of de meting betrouwbaar is. Er worden altijd meerdere metingen gedaan, waarna een gemiddelde waarde wordt berekend.

De normale bloeddruk van een kat ligt tussen 120 en 160 mmHg. Als de bloeddruk te hoog is (hoger dan 160 mmHg op tafel gemeten), dan gaan we op zoek naar een eventuele oorzaak van de hoge bloeddruk. Afhankelijk van de oorzaak kunnen we de verhoogde bloeddruk meestal goed behandelen. Er bestaan verschillende medicaties, maar soms is het alleen behandelen van de achterliggende oorzaak al voldoende.

Wij raden aan om vanaf middelbare leeftijd (ouder dan zeven jaar) regelmatig de bloeddruk bij uw kat te laten controleren. Een mooie gelegenheid hiervoor is het jaarlijkse seniorenprogramma. Zo voorkomt u gezondheidsproblemen bij uw kat!

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.

Bloedonderzoek

Er zijn verschillende redenen om bloedonderzoeken uit te voeren bij dieren. Meestal wordt het gebruikt om de diagnose te stellen bij een ziek dier. Ook voor de controle op erfelijke aandoeningen bij fokdieren, voor een hondsdolheid-titer voor een reis naar het buitenland of om mogelijke besmettelijke ziekten uit te sluiten kan een bloedonderzoek gedaan worden.

In onze kliniek kunnen we een groot aantal onderzoeken direct uitvoeren. We kunnen het bloed op een groot aantal aspecten onderzoeken:

 • Nierwaarden
 • Enkele leverwaarden
 • Bloedsuikerwaarde
 • Eiwitten
 • Zouten als natrium, kalium en chloor
 • Ontstekingsbloedbeeld
 • Alvleesklierontsteking
 • FeLV en FIV
 • Schildklierafwijkingen

Aanvullend of uitgebreider onderzoek wordt in een extern diergeneeskundig laboratorium uitgevoerd. Het bloed wordt dezelfde dag nog opgehaald!

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.

Cytologie

Cytologie betekent letterlijk "Leer van de lichaamscellen".

Met cytologisch onderzoek bekijken we cellen van verdachte lichaamsweefsels (bultjes) onder de microscoop.

Het is een belangrijk onderzoek bij de diagnose van kanker. Ook bij ontstekingen kan cytologisch onderzoek de behandeling ondersteunen. Hoewel cytologisch onderzoek vaak zeer bruikbare resultaten geeft, is de uitkomst niet 100% betrouwbaar. In sommige gevallen is aanvullend onderzoek nodig.

In principe kunnen alle dierenartsen cellen afnemen voor cytologisch onderzoek. Voor het beoordelen van de cellen is echter aanvullende kennis nodig. Twee van onze dierenartsen (Ignas Hattink + Femke van Kempen) hebben een aanvullende meerdaagse cursus gevolgd en zich hier verder in verdiept. Bij twijfel bestaat altijd de mogelijkheid om de cellen op te sturen naar een laboratorium voor een second opinion.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.

Dermatologie

Dermatologie is de ziekteleer van de huid. Naast wonden en haarverlies, is jeuk de meest voorkomende huidaandoening bij honden, katten en knagers. Soms is het zo erg dat de huid daarbij beschadigd raakt.

Jeuk kan veroorzaakt worden door parasieten, zoals vlooien en mijten. In veel gevallen wordt de jeuk veroorzaakt door een achterliggende allergie, bijvoorbeeld een vlooienallergie of een voedselallergie. Een afwijkende huid kan ook geïnfecteerd raken waardoor de klachten verergeren.

Het onderzoek naar de oorzaak van een huidprobleem kan frustrerend zijn. Vaak is het een langlopend proces. Het probleem moet stap voor stap aangepakt worden om tot de diagnose en therapie te kunnen komen. In onze praktijk kunnen wij veel huidonderzoeken uitvoeren, zoals:

 • Microscopisch onderzoek: afdrukpreparaten maken en beoordelen, plakbandmethode en huidafkrabsels nemen en beoordelen. Met dit onderzoek kunnen parasieten en gisten worden gediagnosticeerd
 • Schimmelonderzoek
 • Huidbiopten
 • Allergietest m.b.v. een bloedonderzoek
 • Hypo-allergeendieet, ter uitsluiting van voedselallergie
 • Bacteriekweek

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.

Echografie

Hoe werkt een echo-apparaat?

Iedereen kent de echoput, waarbij wat je roept wordt weerkaatst door de put. Dit zijn normale hoorbare geluidsgolven. Een echo-apparaat maakt gebruik van ultrasone geluidsgolven. Dit is geluid wat wij met ons gehoor niet kunnen waarnemen. Enkele dieren in de vrije natuur maken hiervan ook gebruik, bijvoorbeeld de vleermuis en dolfijn.

Een vleermuis vangt zijn prooi door geluidsgolven uit te "zenden" en de weerkaatsing van bijvoorbeeld een vliegje op te vangen met zijn oren. De echo maakt ook gebruik van dit weerkaatsingsprincipe. Het ultrasone geluid wordt door de verschillende organen in het lichaam weerkaatst en door het apparaat omgezet in een zichtbaar beeld.

We zijn er trots op dat we sinds december 2008 de beschikking hebben over een digitale echo. Dit echoapparaat is speciaal voor gezelschapsdieren ontwikkeld en geprogrammeerd. Hierdoor zijn diersoorten van een cavia tot een grote hond scherp in beeld te krijgen. Daarnaast beschikt dit apparaat over een kleurendoppler, waardoor bloedstromen in het lichaam zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dit is met name van belang bij het diagnosticeren van hartafwijkingen.

Wanneer wordt de echo gebruikt?

De meest bekende reden voor het uitvoeren van een echo, is om dracht vast te stellen. Maar ook buikorganen als de lever, milt, nieren, blaas, prostaat, baarmoeder en het hart zijn met echo goed in beeld te brengen en te onderzoeken op afwijkingen. Bij een hart-echo kunnen afwijkingen aan de hartspier en/of hartkleppen gezien worden. Al deze onderzoeken zijn mogelijk binnen onze kliniek. Daarnaast is het mogelijk onder echo begeleiding puncties te nemen voor verder onderzoek. Dit kan bijvoorbeeld steriele urine zijn voor bacteriologisch onderzoek, of cellen uit een dikte in de buik, voor microscopisch onderzoek.

Hoe gaat het echo onderzoek in zijn werk?

Het echo-onderzoek is een relatief weinig ingrijpend onderzoek voor uw dier, maar wel vaak langdurig. Uw huisdier hoeft niet onder narcose en het onderzoek is niet pijnlijk. Een enkel dier vindt het vervelend dat hij op zijn rug stil moet liggen, maar na enkele minuten gaat dat meestal probleemloos. Uw dier moet voorafgaand aan het onderzoek geschoren worden, omdat de haren veel storing in het beeld geven.

Dracht-echo

Een dracht-echo kunt u op beeld vast laten leggen. Vanaf ongeveer 25 dagen na de dekking kan met vrij grote zekerheid worden vastgesteld of uw dier drachtig is. Een heel enkele keer is een controle echo na een week noodzakelijk. Als u de drachtecho op wilt vastleggen, dan kunt u dit voor het onderzoek kenbaar maken aan een van onze assistentes. Het beste is om zelf een USB stick mee te brengen.

Garantieregeling

OK-Garantieregeling

Het niveau van opereren bij PlusDierenklinieken ligt hoog. Wij zien dan ook nauwelijks complicaties na operaties. Daarom introduceren wij de "OK-Garantieregeling" voor alle standaard operaties!

Dieren blijven levende wezens, waardoor complicaties nooit honderd procent te voorkomen zijn. Wij zijn echter zo overtuigd van de goede zorg die wij leveren, dat wij u de volgende garantie kunnen bieden:

 • Geen kosten indien er complicaties zijn tijdens of na de operatie
  Omdat ieder dier voorafgaand aan de operatie grondig wordt onderzocht door de dierenarts, en ons team bestaat uit ervaren dierenartsen, is de kans op complicaties klein. Mocht er toch extra nazorg nodig zijn, dan nemen wij alle kosten voor onze rekening. Ook indien er medicijnen nodig zijn, herhaalde controles of verbandwissels of zelfs een her-operatie.
 • Geen kosten voor operatie bij overlijden van het dier
  Ook bij gezonde dieren bestaat er een (klein) narcoserisico. Doordat wij uitsluitend de meest veilige narcosemiddelen gebruiken (gasnarcose), alle dieren tijdens de operatie zuurstof krijgen en we zorgen voor een goede bewaking tijdens de narcose, is dit risico bij ons echter heel klein. Mocht er wel iets gebeuren tijdens de operatie, dan zullen wij de kosten van de operatie en eventuele reanimatie niet in rekening brengen.

Voorwaarden voor deelname aan deze garantieregeling

De garantieregeling is geldig voor:

 • Alle standaard operaties. Hieronder vallen: Sterilisatie van hond en kat (vrouwelijke dieren), castratie van hond en kat (mannelijke dieren), kleine huidtumoren, cystes en talgklierontstekingen verwijderen bij honden en katten (afhankelijk van de soort tumor en locatie)
 • Uitsluitend gezonde dieren (die vallen in narcose risicogroep ASA-1, d.w.z. zonder aandoeningen, chronische medicatie of overgewicht), waar bij het onderzoek voorafgaande aan de operatie geen bijzonderheden zijn gevonden.
 • Hond: leeftijd van vijf maanden t/m vijf jaar
 • Kat: leeftijd van vijf maanden t/m zeven jaar
 • Indien onze nazorg-adviezen worden opgevolgd. U krijgt hierover schriftelijk en mondelinge instructies, over bijvoorbeeld aangelijnd uitlaten, tijdelijk niet buiten laten van katten, eventuele kraag of romper, etc.

Laparoscopie

Vanaf december 2010 kunt u bij ons ook voor laparoscopische ingrepen terecht! Laparoscopie betekent: kijken in de buik, een kijkoperatie dus.

Laparoscopie

Deze nieuwe techniek biedt veel voordelen, is minder belastend én minder pijnlijk voor de hond! Bij mensen worden al heel veel operaties op deze wijze gedaan (kijkoperaties), binnen de diergeneeskunde is het pas een aantal jaar in gebruik. Het wordt vooral toegepast bij de normale sterilisatie van teven en castreren van reuen, waarbij een of twee testikels in de buik zijn achtergebleven (cryptorch). Maar ook het nemen van biopten (weefselstukjes voor onderzoek) van organen in de buik, tumoren uit de buik verwijderen of het vastzetten van de maag ter preventie van maagtorsie (kanteling van de maag) is mogelijk. Blijkt tijdens de laparoscopische sterilisatie dat de baarmoeder ook verwijderd moet worden, dan kan dit via laparoscopisch ondersteunde operatie-technieken gelijk gebeuren.

Voordelen laparoscopie

Begin dit jaar werden wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd waaruit blijkt dat deze manier van opereren veel voordelen voor de hond oplevert. Het blijkt dat de dieren veel minder napijn hebben. Ten eerste door een kleiner wondoppervlak: door slechts twee kleine sneetjes in de buik gaan we met langwerpige tangen naar binnen en verwijderen zo de eierstokken. Ten tweede hoeft er niet meer aan de eierstokken getrokken te worden om ze buiten de buik te brengen. Dit gaat bij de normale operatie gepaard met pijn, wat op de narcose-monitors te zien is. Tijdens de laparoscopie is op een computerscherm precies te zien wat er in de buik gebeurt. Hierdoor is er een betere controle op nabloeden. Doordat de sneetjes slechts zo'n vijf millimeter zijn, is de kans op infecties minimaal, wondbreuken komen niet meer voor en de hond herstelt veel sneller. Ze hoeft niet meer rustig gehouden te worden, maar mag de dag na de operatie, op zwemmen na, alweer alles!

Kosten

De kosten voor laparoscopisch steriliseren liggen iets hoger dan bij een sterilisatie via de normale manier. Er is namelijk specifieke (dure) apparatuur voor nodig en een opleiding door een specialist. Deze extra investering maakt de prijs in onze dierenkliniek duurder dan die van een normale sterilisatie. Wij weten echter zeker dat uw hond de voorkeur heeft voor laparoscopie!

Wij zijn er trots op dat we deze operatie techniek kunnen bieden. Het is de minst pijnlijke manier van steriliseren en het veiligst. En wij willen, net als u, het beste voor uw dier.

Ontlastingsonderzoek

In het geval van maagdarmproblemen bij onze huisdieren kan een ontlastingsonderzoek veel informatie verschaffen. Er kan bij een ontlastingsonderzoek gekeken worden naar verschillende oorzaken, zoals:

 • Worminfecties
 • Infecties met flagellaten (Giardia en Tritrichomonas)
 • Verteringsonderzoek
 • Bacteriekweek

Verschillende onderzoeken van de ontlasting worden direct op de praktijk gedaan, een ander gedeelte wordt opgestuurd naar VetMedLab in Duitsland. Bij acute diarree zijn we erg blij met onze in-house-test voor Giardia, een hardnekkige darmflagellaat. Met behulp van deze test weten we binnen een half uur of er een besmetting aanwezig is.

Ook voor de diagnose van het gevaarlijke parvovirus hebben we een sneltest in huis. Deze ziekte willen we vooral bij zieke pups met een twijfelachtige of onvolledige vaccinatiestatus snel diagnosticeren en behandelen.

Microscopisch onderzoek op wormeieren is een mogelijk onderdeel van het onderzoek bij vogels en reptielen. Bij honden en katten kan ontlastingonderzoek naar wormeieren uitgevoerd worden als alternatief voor standaard ontwormen; dit onderzoek wordt opgestuurd naar een diergeneeskundig laboratorium. Daarnaast hebben wij de mogelijkheid om ontlasting te onderzoeken op de aanwezigheid van longworm.

Bij twijfel over het goed functioneren van de vertering kan de dierenarts een onderzoek op verteringsenzymen aanvragen bij het laboratorium in Duitsland. Bij dit laboratorium kunnen, voordeliger, meerdere testen tegelijk worden aangevraagd. Bacteriën horen in de darmen thuis en zijn belangrijk voor de vertering. Echter, niet met alle bacteriën zijn we blij, zeker niet als ze overmaat in een darm voorkomen of ziekte veroorzaken.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.

Operaties

Bij Plusdierenklinieken hebben wij de kennis en kunde in huis om de vrijwel alle operaties uit te voeren (zie onderstaand overzicht). Hierbij maken wij gebruik van de modernste anesthesie-technieken met behulp van gasnarcose, volledige bewaking, zuurstof en infuuspompen.

 • Kijkoperaties (laparoscopie)
 • Castratie en "sterilisatie" van hondkatfretkonijn en knaagdier
 • Tumoren huid verwijderen (indien nodig ook speciale technieken om wonden te sluiten)
 • Verwijderen van lymfeknopen, mondgezwellen, speekselklier enzovoorts.
 • Oogbol verwijderen
 • 'Cherry eye' correctie
 • Correctie van ooglidafwijkingen (entropion (te nauwe oogspleet), ectropion (te ruime oogspleet))
 • Correctie nauwe neusopening
 • Ooroperaties (bloedoor (othematoom), oorschelp verwijderen en gehoorgang verwijderen)
 • Poot- en teenamputatie
 • Anaalklieren verwijderen
 • Hernia perinealis
 • Penisamputatie en herstel plasbuis rupturen (=scheuren)
 • Melklijst resectie (verwijderen) i.v.m. melkkliertumoren
 • Schildklier verwijderen
 • Allerlei ingrepen bij konijnen en knaagdieren (abcessen, tumoren, amputaties, tanden/kiezen trekken enz)
 • Verwondingen herstellen, drains plaatsen, huidtransplantaties

Buikoperaties:

 • Laparoscopische sterilisatie (=via kijkoperatie)
 • Tumoren verwijderen
 • Leverlobresectie
 • Milt verwijderen
 • Nier verwijderen
 • Blaasstenen of blaastumoren verwijderen
 • Bioptname van diverse organen (bijv. alvleesklier) (soms mogelijk via kijkoperatie)
 • Delen dikke en dunne darm verwijderen (bij tumoren of vreemd voorwerp)
 • Hernia diafragmatica (gescheurd middenrif)
 • Vastzetten van maag of darm aan de buikwand (bijvoorbeeld na maagkantelingsoperatie of preventief tijdens sterilisatie. Dit is ook via kijkoperatie mogelijk)

Opname-faciliteiten

Onze opname-ruimte is bedoeld om dieren op te vangen. Sommige dieren zijn ernstig ziek en worden daarom opgenomen voor intensieve behandeling, maar de opname-ruimte wordt ook gebruikt om een dier op te nemen voor een operatie of onderzoek. Zo nemen wij regelmatig dieren op die een intraveneus (in een ader) infuus krijgen. Net als bij mensen krijgen ze een infuussysteem in hun poot met daaraan een slang en infuus zak/fles. Om alles goed en veilig te kunnen regelen, gebruiken we infuuspompen om de juiste hoeveelheden vloeistof toe te dienen. Wij beschikken over een zuurstofkooi en Intensive Care Unit voor kleine dieren.

Andere redenen om een dier op te nemen zijn onder andere voeding geven, sondevoeding toe dienen, medicatie geven die alleen per injectie kan worden toegediend, dieren die ter observatie bij ons verblijven.

Intensive Care Unit

Volwassen dieren konden al opgenomen worden in onze zuurstofkooi met de speciale warmte-unit op de vloer, maar voor kleinere dieren was dit niet altijd voldoende. Daarom hebben we nu deze speciale kleinere zuurstofkooi, welke geheel tot de juiste temperatuur verwarmd wordt. Door de grote ramen kunnen we de dieren goed in de gaten gehouden worden, ideaal voor deze groep kwetsbare dieren die vaak extra zorg nodig hebben.

Zuurstof-unit

Zowel op de kliniek De Saen als Saendelft hebben we mogelijkheden om dieren zuurstofverrijkte lucht aan te bieden. Dit is bijvoorbeeld erg belangrijk voor dieren die benauwd zijn (vanwege hart- of luchtwegproblemen), om dieren voor te bereiden voor een operatie of extra te ondersteunen na een operatie. Door deze dieren lucht aan te bieden waar meer zuurstof in zit, hoeven ze minder moeite te doen om voldoende zuurstof binnen te krijgen.

Pathologie

Heeft uw hond een knobbeltje, een ongewone wond of een gezwel?

Een wond of knobbeltje kan er ongevaarlijk uitzien en toch kwaadaardig zijn.
Om met zekerheid te weten om wat voor gezwel het gaat en of deze gevaarlijk is, wordt een biopt (een klein gedeelte van het bultje) of het bultje zelf (na chirurgische verwijdering) opgestuurd naar het laboratorium voor pathologisch onderzoek.

In het laboratorium zal het opgestuurde weefsel ingevroren worden en vervolgens in flinterdunne (microscopische) snedes worden gesneden. Deze snedes worden met speciale kleurstoffen gekleurd en bekeken onder de microscoop door een patholoog. Onder de microscoop kan men het weefsel beoordelen op een schaal die zo groot is als de lichaamscellen.

Zo kan men de verschillende cellen identificeren, de structuur van het weefsel herkennen, de goed- of kwaadaardigheid bepalen en ook de randen van het weefsel onderzoeken. Dit maakt het mogelijk om antwoord te geven op verschillende vragen, namelijk:

 • Wat is het voor bult of plek?
 • Is het goed- of kwaadaardig?
 • Als het kwaadaardig is, wat is de graad (ergheid) van die kwaadaardigheid?
 • Wat is de verwachte ontwikkeling van het letsel bij uw dier?
 • Is het letsel in zijn geheel weggenomen? (soms breidt het bultje zich uit in de omgeving zonder dat dit zichtbaar is voor het blote oog van de chirurg)

Het antwoord op die vragen biedt ons, dierenartsen, de mogelijkheid om u met zekerheid en duidelijk te zeggen waar we mee te maken hebben. Zo kunnen wij een gericht advies geven voor verdere behandeling, indien nodig.

Daarom wordt er door ons aangeraden, net als in de menselijke geneeskunde, om elk onbekend knobbeltje of ander verwijderd weefsel pathologisch te laten onderzoeken. De uitslag van dit onderzoek is meestal bekend binnen vijf werkdagen.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.

Röntgenfoto's

Bij de PlusDierenklinieken maken we gebruik van digitale röntgen!

Met behulp van digitale röntgen en de hogere kwaliteit hiervan, kunnen wij nu ook officiële HD/ED foto's maken!

Röntgen

Met behulp van röntgenstralen kunnen we een foto maken van het inwendige van uw huisdier. Met name afwijkingen in het skelet zijn goed met een röntgenfoto zichtbaar te maken. Daarnaast kunnen ook de buikorganen, de longen en het hart op een foto beoordeeld worden. Omdat de foto een platte weerspiegeling is van het dier, moeten er altijd twee en soms meerdere foto's gemaakt worden om een betere indruk van de afwijking te krijgen.

Röntgenstraling

Voor het maken van een foto zijn röntgenstralen nodig, deze kunnen gevaarlijk zijn. Echter voor het maken van een of meerdere foto's van uw huisdier gebruiken we maar een zeer beperkte hoeveelheid van die stralen. En die hoeveelheid ligt altijd onder de stralingsdosisgrens. Vandaar dat dit onderzoek niet gevaarlijk is voor uw huisdier. Voor onze medewerkers kunnen de stralen gevaarlijker zijn, omdat zij vele foto's per jaar maken. Het is voor hen belangrijk om er zo min mogelijk mee in aanraking te komen.

Hoe gaat het maken van röntgenfoto's in zijn werk?

In verband met röntgenstraling zullen er, bij het maken van een foto, zo weinig mogelijk personen in de röntgenkamer aanwezig zijn. Dit zijn de dierenarts en assistente. Zij dragen speciale beschermende kleding met lood ter bescherming

Moet mijn dier onder narcose voor röntgenfoto's?

In de meeste gevallen gebeurt het röntgenonderzoek zonder sedatie/narcose. In sommige gevallen moet het dier in een positie gehouden worden die oncomfortabel is voor het dier, of het dier is wat nerveus en ligt het daardoor niet voldoende stil voor een foto. Voor deze gevallen is een sedatie (lichte narcose) noodzakelijk om het dier in de juiste positie voor de foto te kunnen leggen en houden. Zo kan de foto in één keer goed gemaakt worden.

Contrastmiddel

Het is mogelijk dat een normale röntgenfoto niet voldoende informatie over het probleem geeft. Dan moeten we gebruik maken van een contrastmiddel, wat andere structuren zichtbaar kan maken. Dit kan een speciaal contrastmiddel zijn, zoals bij ruggemergfoto's. Maar ook gewone lucht kunnen we als contrastmiddel gebruiken. Dit gebruiken we bijvoorbeeld bij onderzoek van het maagdarmkanaal of de blaas.

Tandheelkunde bij dieren

De gebitsreiniging

Een professionele gebitsreiniging begint met een globale inspectie van de mondholte. Daarna wordt alle zichtbare plaque en tandsteen verwijderd. Dit wordt gedaan door een assistente die hiervoor een speciale opleiding tot mondhygiëniste gevolgd heeft. Daarna volgt een uitgebreide inspectie van de tanden en het tandvlees. Hierbij wordt gecontroleerd op de aanwezigheid van beschadigingen of standafwijkingen van de tanden en kiezen, maar ook op aandoeningen die meer verborgen blijven, zoals aantasting van de wortels en het kaakbot (parodontitis). Sommige van deze problemen maken het noodzakelijk om tanden of kiezen te trekken. Dit wordt na overleg met de eigenaar door de dierenarts gedaan. Indien nodig kunnen er röntgenfoto's gemaakt worden, om de wortels goed te kunnen controleren. Ter afsluiting wordt het gebit gepolijst.

Lees meer over tandheelkundige zorg bij honden en katten.

Urine-onderzoek

In de urine kan de dierenarts veel aanwijzingen vinden voor ziektes bij de hond en kat. Zo kan in de urine een vroeg stadium van nierfalen worden vastgesteld, voordat de kat of hond klachten krijgt en voordat we afwijkingen in het bloed kunnen vinden!

Afhankelijk van het doel van het urineonderzoek kan de urine door de eigenaar worden opgevangen of door de dierenarts worden afgenomen. Dit laatste gebeurt middels het aanbrengen van een injectienaald door de buikwand waarbij urine uit te blaas wordt gezogen of middels een urinekatheter. Zo wordt "steriele urine" afgenomen, dus zonder vuil en bacteriën van buitenaf.

Bij een standaard urineonderzoek wordt gekeken naar de concentratie van de urine (het soortelijk gewicht, gemeten met een refractometer), een dipstick-onderzoek uitgevoerd en het sediment bekeken onder de microscoop. Bij een dipstick-onderzoek wordt onder andere bepaald of er eiwit, ontstekingscellen, bloed en glucose (suiker) in de urine aanwezig zijn. Dit onderzoek is het meest betrouwbaar als het met gestandaardiseerde apparatuur wordt afgelezen en niet met het blote oog. Na het centrifugeren van de urine, zakken eventueel aanwezige cellen en gruis naar de bodem, dit heet het sediment. Onder de microscoop kijkt de dierenarts of er in dit sediment ontstekingscellen, bacteriën, niercellen en gruis aanwezig zijn.

Symptomen of ziekten waarbij een urineonderzoek wordt uitgevoerd zijn

 • Vermoeden van blaasontsteking (persen, kleine beetjes plassen, zichtbaar bloed)
 • Vermoeden van nierbekkenontsteking
 • Verstopping van de blaas
 • Meer drinken (er kunnen aanwijzingen zijn in de urine voor nierfalen of suikerziekte)
 • Meer plassen
 • Vergiftigingen
 • Preventief onderzoek om tijdig beginnend nierfalen vast te kunnen stellen (zie ook seniorenprogramma).

Naast het standaard urineonderzoek kan steriel afgenomen urine ook op onze praktijk worden gekweekt. Hierbij kan de dierenarts vaststellen of er bacteriën in de urine aanwezig zijn. In het laboratorium kan dan worden vastgesteld welke bacteriën dit zijn en welke medicatie moet worden ingezet.

Naast deze onderzoeken kan er bij het Duitse laboratorium VetMedLab, waarmee wij een samenwerkingsverband hebben, nog vele specifieke onderzoeken van de urine worden uitgevoerd.

Heeft u nog vragen, neem dan gerust contact op met onze praktijk.