Nieuwe hond

De grootste fout die mensen kunnen maken is een hond te kopen als speelgoed voor de kinderen. Meestal loopt dit op een teleurstelling uit. De ouders hebben zich niet verdiept in wat het houden van een hond betekent en de kinderen zeulen met de pup rond. Van opvoeding is al helemaal geen sprake en al snel blijkt het speelgoed niet meer leuk te zijn en is de hond de familie tot overlast. Hij vernielt, is niet zindelijk, luistert niet en kost geld. Vaak wordt hij dan weer weggedaan.

Het kan ook anders. Verstandige ouders beseffen wat ze in huis nemen en leren hun kinderen dat de hond wel een kameraad kan zijn, maar geen speelgoed. De hond kan een verrijking zijn voor de opvoeding en ontwikkeling van het kind. Het kind leert geleidelijk wat het betekent voor een levend wezen te zorgen en krijgt besef van verantwoordelijkheid. Indien beide in goede harmonie opgroeien, kan de hond een echte kameraad vormen voor het kind.

Men moet zich realiseren dat naast de opvoeding van het kind, ook de opvoeding van de pup veel tijd zal kosten. Deskundigen zijn het erover eens dat het beter is te wachten met het kopen van een pup tot het kind naar school gaat. Het kind is dan op een leeftijd dat het kan worden bijgebracht wat er wel en niet gedaan mag worden met de hond. Bovendien is er tijdens schooltijd thuis ook rust en tijd om de pup goed op te voeden. Wanneer gekozen wordt voor een nieuwe volwassen hond is het belangrijk om meer te weten over de achtergrond van het dier.

Kinderen zijn meestal trots op de nieuwe pup. Voor je het weet zijn dezelfde dag alle vriendjes uitgenodigd om het diertje te komen bewonderen. Bereid het kind dus voor op de komst van de pup en vertel dat het beestje net bij zijn broers en zusjes weg is en eerst moet wennen. Eerst moet de pup zijn eigen gezin (roedel) leren kennen. Dus even wachten met al dat bezoek is verstandig. Een pup heeft veel slaap nodig om alle nieuwe indrukken te verwerken en te groeien.

Kinderen zijn wilder en beweeglijker dan volwassenen. Een pup wordt daar soms angstig van. Leer het kind zich rustig te gedragen tegen het jonge hondje en geduldig met hem om te gaan. Hij mag het hondje nooit slaan. Dit mag ook niet wanneer de pup niet doet wat van hem gevraagd wordt. Het kind moet leren dat een pup tijd nodig heeft om iets te leren. Als het kind oud genoeg is laat hem dan meehelpen de hond te verzorgen. Dat moet wel gebeuren onder toezicht van een volwassene!


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma