Vernieuwd vaccin tegen Leptospirose

Leptospirose is een ziekte die veroorzaakt wordt door leptospira bacteriën. Deze bacteriën komen wereldwijd voor en worden onderverdeeld in meer dan 300 verschillende soorten. Eén daarvan is de veroorzaker van de ziekte van Weil. Leptospira kunnen diverse organen aantasten, waarvan acuut nierfalen het meest voorkomend is.
Leptospira bevinden zich in sloten en plassen, maar ook in de bodem en beplanting. Naast ratten kunnen ook wilde zwijnen, muskusratten, hazen, wilde konijnen en muizen de bacterie bij zich dragen. Het is een misverstand dat alleen honden die zwemmen ziek kunnen worden, ze kunnen zich ook besmetten door urine van andere honden/dieren op te likken, of door graseten waar over geplast is. De ziekte is ook overdraagbaar van honden op mensen, daarom is het belangrijk honden te vaccineren.

Sinds 2013 is er een vernieuwd vaccin beschikbaar tegen leptospirose bij de hond. Dit vaccin biedt veel voordelen ten opzichte van het oude vaccin.

Betere bescherming

De laatste jaren zijn er andere leptospira bacteriën in opkomst waartegen de huidige vaccinatie niet meer voldoende beschermt. Het oude vaccin bevat 2 verschillende soorten bacteriën, die verantwoordelijk zijn voor 32% van de leptospirose infecties. Aan het nieuwe vaccin zijn 2 extra soorten toegevoegd, waardoor het beschermt tegen 4 bacteriesoorten die veel in Nederland worden gevonden. Hierdoor geeft het bescherming tegen 85% van de infecties. Het vaccin beschermt niet alleen tegen infectie, maar zorgt er ook voor dat er geen bacteriën in de urine worden uitgescheiden. Hierdoor wordt verdere besmetting van dieren en mensen in de omgeving voorkomen. Het vaccin is een jaar werkzaam.

Minder bijwerkingen

Aan het nieuwe vaccin zijn geen hulpstoffen toegevoegd om het immuunsysteem te activeren (deze geven sneller aanleiding tot bijwerkingen zoals ontsteking op de injectieplaats, koorts en gewrichtspijn).
Daarnaast geeft het nieuwe vaccin door een verbeterd productieproces minder kans op een allergische reactie (waardoor een dier acuut heel sloom wordt na vaccinatie).

Diervriendelijk

Iedere partij vaccins werd, voordat ze op de markt komen, getest op proefdieren. Voor het nieuwe vaccin is een techniek ontwikkeld waarbij de veiligheid kan worden getest zonder dat daar proefdieren voor nodig zijn. Hierdoor kan het gebruik van proefdieren met honderden per jaar worden teruggedrongen.

Wat betekent dit voor uw hond?

Het nieuwe vaccin biedt zoveel voordelen dat PlusDierenklinieken het opneemt in ons standaard vaccinatieprogramma. Het nieuwe vaccin geeft pas voldoende bescherming nadat de hond twee vaccinaties heeft gehad met 4 weken tussentijd, het zogeheten boosteren. Dit betekent dat bij honden die voorheen gevaccineerd waren met het oude vaccin een extra vaccinatie moet worden toegediend. Daarna is het voldoende om de injectie één keer per jaar te herhalen (net als bij het oude vaccin). Indien het vaccin niet geboosterd wordt, zal de bescherming hetzelfde blijven als met het oude vaccin (2 soorten bacteriën).
Om uw dier optimaal te beschermen tegen leptospirose adviseert PlusDierenklinieken om de vaccinatie met het nieuwe vaccin eenmalig te herhalen na 4 weken. Hiervoor geldt een speciale aktieprijs van €12.50 .

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact met ons opnemen!


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma