alt=

Meldingen over acute sterfte onder konijnen
Recent zijn vanuit diverse delen van het land meldingen binnengekomen over acute sterfte onder konijnen. Uit post­mortaal onderzoek op konijnen die als gezelschapsdier werden gehouden, uitgevoerd door de faculteit Diergeneeskunde, is gebleken dat de dieren gestorven zijn als gevolg van VHD (Viral Hemorrhagic Disease). Deze ziekte, ook wel bloederige konijnziekte (RHD) genoemd, wordt veroorzaakt door een virus, het RHDvirus. De onderzochte tamme konijnen zijn overleden aan het RHD2­virus, dit is een andere variant dan het al bekende RHD1­virus, waartegen een konijn gevaccineerd kan worden.

Aantallen en verspreiding
Exacte gegevens over het spreidingsgebied en aantallen slachtoffers van VHD zijn niet te geven, ook al omdat er geen centrale registratie is van tamme konijnen èn omdat overleden konijnen niet altijd worden onderzocht .

Reden tot paniek?
Alertheid is altijd goed, maar het is goed te realiseren dat het hier maar om enkele bewezen gevallen gaat. Er is tot heden geen sprake van grote konijnensterfte in de Zaanstreek of van toegenomen sterfte onder wilde konijnen in Nederland. Er zijn 1.5 miljoen gezelschapskonijnen in Nederland. Daarvan wordt hooguit 1% gevaccineerd. We weten dat er duizenden konijnen sterven per jaar aan m.n. Myxomatose. Deze ziekte speelt op dit moment dus een veel grotere rol in NL dan dit nieuwe RHD2, zeker gezien de milde temperaturen op dit moment (waardoor er nog muggen zijn).

Symptomen
Een met RHD1 geïnfecteerd konijn zal veelal binnen 24­-48 uur sterven, waarbij soms benauwdheid en bloedingen gezien kunnen worden voorafgaand aan de sterfte. Belangrijk is te weten dat de tijd die verstrijkt tussen het tijdstip van besmetting met het RHD2 virus en het overlijden van het konijn langer is (gemiddeld 3­5 dagen) waardoor het virus meer gelegenheid heeft om zich te verspreiden. Daarom is het extra belangrijk om preventieve maatregelen te nemen om verspreiding van de ziekte zoveel mogelijk te beperken (zie hieronder).

Behandeling en vaccinatie
Er is tot op dit moment nog geen behandeling mogelijk tegen Myxomatose, RHD1 en RHD2.Volwassen konijnen hebben grotere kans een infectie met RHD te overleven dan jonge konijnen.

Preventief hebben we een vaccin (Nobivac® Myxo­RHD) dat goede bescherming geeft tegen myxomatose en de klassieke variant van het RHD­virus (RHD1). Dit vaccin moet jaarlijks worden gegeven voor goede bescherming. In Nederland is echter geen vaccin tegen RHD2 geregistreerd, maar in sommige andere EU-­landen wel.

Er zijn 3 vaccins tegen RHD type 2: Cunipravac, Novarvilap en Filavac. Alle vaccins werken na 7 dagen. De eerste 2 vaccins moeten na 6 weken herhaald worden. Van deze 2 vaccins is niet bekend hoe lang ze dan bescherming bieden en hoe goed deze bescherming is. Naar vaccin Filavac is meer onderzoek gedaan, dit vaccin lijkt betrouwbaarder. Deze vaccinatie hoeft maar 1 maal gegeven te worden. Echter zal dit vaccin waarschijnlijk pas eind januari beschikbaar zijn in Nederland.

PlusDierenklinieken biedt vanaf begin 2016 de mogelijkheid om te laten vaccineren met Cunipravac.
Echter zijn hygiënemaatregelen bij een enkel huiskonijn misschien wel belangrijker dan vaccinatie. Wat we bij PlusDierenklinieken zeker niet willen is een massale toeloop van konijnen tijdens een konijnenvaccinatiespreekuur (wat bij sommige praktijken nu wordt aangeboden). Dit soort acties vergroot alleen maar de kans op verspreiding van het virus. Als u uw konijn(en) wilt laten vaccineren, raden we aan om een dierenarts van ons team bij u thuis te laten komen. Een ander alternatief is om uw dier in de auto te laten en daar door ons te laten vaccineren.
Vaccinatie tegen Myxomatose+ RHD1 kan tegelijk worden gegeven met vaccinatie tegen RHD2

Preventieve maatregelen

Wat doen wij bij PlusDierenklinieken om verspreiding te voorkomen?
• We behandelen voorlopig zo min mogelijk konijnen in de praktijk. We adviseren een consult/behandeling aan Huis.
• Wij zijn terughoudend bij preventieve operaties zoals castratie en sterilisatie en nemen hierbij uitgebreide voorzorgsmaatregelen rondom de hygiëne.
• Strikte hygiëne en quarantaine van zieke konijnen in de praktijk. Na bezoek van een konijnaan de praktijk wordt alles grondig gereinigd en gedesinfecteerd.
Wat kunt u doen om besmetting te voorkomen?
• VHD verspreidt zich door direct contact en ook indirect via urine, faeces, water, voedsel, kleding, handen en hokken. Stekende insecten kunnen ook een rol spelen in de verspreiding. Om besmetting te voorkomen worden eigenaren geadviseerd geen (vers) gras of groente van buiten (moestuin) aan het konijn te voeren.
• Goede (hand)hygiëne kan uiteraard ook bijdragen aan het voorkomen van overdracht.
• Na het lopen over besmette konijnenveldjes (besmet met urine van wilde konijnen) kan de infectie met het schoeisel worden overgebracht. Houd hier rekening mee.
• Meld acute sterfte van een konijn en laat uw dier na overlijden onderzoeken om de oorzaak vast te stellen.

Heeft u nog vragen, wilt een bijvoorbeeld een gericht advies voor uw dier(en) of een afspraak maken voor vaccinatie, neem dan contact met ons op.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma