Kinderen 6-12 jaar

Op een gegeven moment ziet de hond het kind niet meer als "pup". Men schat dat dit omslagpunt rond de zes jaar ligt. Het is dan zaak dat de hond het kind als een van de roedelleiders aanvaard.

Van 6-12 jaar kunnen kinderen leren steeds zelfstandiger met een hond om te gaan, waarbij ze aanvankelijk niet dominante handelingen (zoals zoek- en apporteerspelletjes) en commado's kunnen uitvoeren. Het is goed als kinderen deze commando’s eerst uitvoeren in nabijheid van een ranghogere volwassene. Leer de kinderen op de juiste manier te belonen met een koekje of brokje. Laat kinderen niet te pas en te onpas allerlei commado's roepen. Zo raakt de hond afgestompt, terwijl de kinderen een soort circushond er van proberen te maken. Goed uitgevoerde oefeningen bevestigen naar de hond toe de rangorde verhoudingen en het kind leert gelijk de commando’s die de ouders gebruiken.

Een kind is nog niet in staat zelfstandig een hond uit te laten, ook al is die hond nog zo gehoorzaam. Ze kunnen voor veel onvoorziene situaties komen te staan waar ze niet tegen zijn opgewassen zoals een loslopende hond die wil gaan vechten. Ook kunnen kinderen in deze leeftijd snel afgeleid worden of iets anders gaan doen en de hond bijvoorbeeld meetrekken.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma