Kinderen >12 jaar

Vanaf ongeveer 12 jaar kunnen kinderen zich steeds meer zelfstandig als ranghogere gaan opstellen. Langzamerhand mogen ze hetzelfde doen met een hond  als een volwassene. Op de eerste plaats omdat ze meer begrijpen en meer geestelijk overwicht kunnen uitoefenen op de hond, op de tweede plaats omdat ze door hun lengte en overwicht door de hond als ranghogere geaccepteerd worden. Deze leeftijdsgrenzen zijn niet absoluut. Dit hangt af van het ontwikkelingsniveau en het karakter van het kind. Daarnaast zijn raseigenschappen, temperament, geslacht, soms leeftijd van de hond en van de mate waarin hij gewend is te luisteren naar dat commando van invloed.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma