Heupdysplasie (HD) bij de hond

Heupdysplasie of HD is een ernstige aandoening die de levenskwaliteit van een hond in grote mate kan verminderen. Bij een vroegtijdige diagnose kunt men de ontwikkeling van HD bijsturen of zelfs genezen.

Wat is HD?

Het heupgewricht wordt gevormd door een kop (van het bovenbeen) die past in een kom (van het bekken) die mooi op elkaar horen aan te sluiten. De kop en kom ontwikkelen zich samen, doordat de kop zich bij het groeien dieper in de kom duwt. Als de kom en kop niet mooi aansluiten (zoals bij uw hond) ontwikkelen de kop en de kom zich niet meer samen en verergert zodoende de aansluiting en de kans op problemen. Een slechte aansluiting leidt tot slijtage van het kraakbeen en artrose van de heupen. Dit is onherroepelijk, pijnlijk en voortschrijdend. Goed ontwikkelde heupen ontwikkelen geen artrose.

Ontwikkeling

Heupen ontwikkelen zich in de eerste 14 maanden van een hondenleven. Bij heupdysplasie treedt er onvoldoende ontwikkeling van de heupen op en verergert de situatie van de heupen zich naarmate de ontwikkeling voortschrijdt. Klachten van heupdysplasie treden echter vaak op nadat de ontwikkeling van de heupen afgelopen is, en het dus te laat is om nog op die ontwikkeling in te grijpen.

Vroegtijdige diagnose

Heeft u een HD gevoelig ras of is bij uw hond heupdysplasie geconstateerd door de dierenarts? Dan weten we nog niet of deze heupdysplasie tot problemen zal leiden.
Een vroegtijge diagnose biedt de mogelijkheid om de aandoening aan te tonen, nog vóór er klachten ontstaan en in te schatten welke kans uw hond maakt om HD-gerelateerde problemen te ontwikkelen. U kunt dan de nodige maatregelen nemen om de ontwikkeling van de aandoening tegen te gaan. Hiermee kunt u toekomstige klachten vermijden of verminderen.

Röntgenfoto's

De eerste tekenen van HD kunnen wij met zekerheid onderkennen op de leeftijd van 16 weken (4 maanden). Hierbij wordt onder volledige narcose een aantal röntgenfoto's genomen, waarop verschillende metingen uitgevoerd worden die elk een ander aspect van de heupen onderzoeken: stabiliteit van de heup,interactie tussen heupkop en heupkom, soepelheid van het gewricht, tekenen van artrose, stevigheid van de rug, enzovoort.
Door het zorgvuldig interpreteren van alle waarden kunnen wij een toekomstbeeld van de heupontwikkeling schetsen.

Begeleiding

Op basis van dit geschetste toekomstbeeld geven wij adviezen om de heupontwikkeling in zo goed mogelijke banen te leiden, zoals bewegings- en voedingsadvies of fysiotherapie.
In de ernstigste gevallen wordt ook een chirurgisch ingrijpen geadviseerd.
Bij dieren jonger dan vijf maanden kunnen wij met een simpele en weinig pijnlijk chirurgische ingreep de heupontwikkeling duidelijk verbeteren. Bij oudere dieren is deze ingreep niet meer mogelijk en kan alleen een ingrijpende en meer belastende chirurgie overwogen worden.
Bij dieren ouder dan een jaar, kan men niet meer ingrijpen op de ontwikkeling  van de heupen.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma