Ontwormen bij collie-achtigen

Voor wie is deze informatiebrief bestemd?
U bent eigenaar van een Collie of een aan Collies verwant ras, en u vraagt zich af of het wormmiddel Milbemax veilig voor uw hond kan worden gebruikt.

In welk opzicht verschillen Collies van andere hondenrassen?
Sinds enige jaren is bekend dat bij Collies en hieraan verwante rassen een gevoeligheid voor kan komen voor een aantal geneesmiddelen. De best bekende gevoeligheid is die voor het anti-parasitaire middel ivermectine. Na uitgebreid onderzoek1 is gebleken dat deze dieren een afwijkend gen (MDR-1) bezitten, waardoor de opname en verdeling in het lichaam van sommige geneesmiddelen verandert.

Heeft dit gevolgen voor de keuze van geneesmiddelen?
De rasgebonden gevoeligheid van Collies voor bepaalde geneesmiddelen (inclusief wormmiddelen) betekent dat bij het gebruik hiervan bij voorkeur middelen worden gekozen, waarvan de veiligheid door middel van een studie is onderzocht. Zonder voorafgaand onderzoek zou er een risico op bijwerkingen kunnen blijven bestaan.

Is de veiligheid van Milbemax onderzocht bij Collies?
De veiligheid van Milbemax in ivermectine-gevoelige Collies is uitgebreid onderzocht in een studie2. In deze studie werd Milbemax (milbemycine) toegediend aan Collies met bekende overgevoeligheid voor ivermectine. Uit de resultaten hiervan kan geconcludeerd worden dat bij toediening van een abnormaal hoge dosering Milbemax (tenminste 10 maal de voorgeschreven dosering), milde en voorbijgaande bijverschijnselen kunnen optreden. Deze treden daarentegen bij de aanbevolen dosering niet op.

Milbemax kan veilig gebruikt worden in Collies
Wanneer u bij het behandelen van uw hond het op de bijsluiter genoemde doseringsadvies volgt, kunt u Milbemax net zo veilig in uw Collie gebruiken als bij honden van andere rassen. Milbemax wordt al gedurende jaren in vele landen gebruikt en inmiddels zijn er miljoenen honden, inclusief Collies en verwante rassen, veilig met dit middel behandeld. Hierdoor kunnen wij bovenstaand advies onderbouwen met een ruime ervaring in het gebruik van ons product.

Deze informatiebrief wordt u aangeboden door:
Novartis Consumer Health
Business Unit Animal Health
Breda

Referentie:
1. Mealey KL et al (2001). Ivermectin sensitivity in Collies is associated with a deletion mutation of the mdr1 gene. Pharmacogenetics 11(8)
2.Tranquilli W.J. et al.(1991). Assessment of Toxicosis induced by high-dose administration of milbemycin oxime in Collies. American Journal of Veterinary Research 52


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma