Chemische castratie bij de reu door middel van een implantaat

Wat is een chemische castratie?

Als alternatief voor chirurgische castratie (operatief verwijderen van testikels) is er een chemische castratie. Dit gebeurt d.m.v. een implantaat, Suprelorin genaamd. Het heeft de grootte en vorm van een transponderchip en wordt met een holle naald onder de huid ingebracht in de halsstreek (net als een chip). Het is een veilige en omkeerbare manier om reuen te castreren. Er vindt dus geen operatie plaats.

Hoe werkt een chemische castratie?

4 tot 6 weken na het inbrengen van het implantaat, zal de productie van het hormoon testosteron worden stilgelegd voor een half jaar tot een jaar. Hierdoor neemt reuengedrag af, libido daalt, aanmaak van sperma wordt stilgelegd en testikels en prostaat zullen slinken. Het implantaat werkt minimaal 6 maanden, maar kan bij kleine hondjes 12 tot 18 maanden werkzaam blijven. Na deze periode lost de implantaat vanzelf op en zal de werking afnemen als de behandeling niet wordt herhaald.

Wanneer moet de behandeling herhaald worden?

Bij fokreuen die absoluut niet mogen dekken, is het advies om strikt elke 6 maanden een nieuw implantaat te plaatsen. Bij andere honden kan de behandeling herhaald worden als het gedrag weer verandert of testikels weer groter worden.

Waarom chemisch castreren?

 • als test vooraf aan een chirurgische castratie, om te kijken hoe het gedrag verandert
 • wanneer castratie van de reu gewenst is, maar het dier om medische redenen liever niet onder narcose wordt gebracht
 • als tijdelijke castratie van bijvoorbeeld een fokreu, wanneer er op dat moment ook een loopse teef in huis is

Voordelen van chemisch castreren:

 • het is een tijdelijke castratie, dus de onvruchtbaarheid is omkeerbaar
 • het is een veilige manier van castreren
 • er is geen narcose nodig

Waarom castreren?

Hieronder wordt aangegeven waarom castratie zinvol kan zijn. Zie voor meer informatie ook "castratie reu".

 • De reu heeft een sterke geslachtsdrift (hij "rijdt" tegen mensen, voorwerpen en andere honden).
 • Hij is erg dominant naar andere honden (let op: erg angstige honden kunnen dominant LIJKEN, deze reuen kunnen beter niet worden gecastreerd!).
 • De reu heeft een overmatige uitvloeiing uit de voorhuid (voorhuidsontsteking), die niet met medicijnen onder controle te krijgen is.
 • Hij heeft een sterke neiging om weg te lopen of stopt met eten, als er een loops teefje in de buurt is.
 • Hij heeft een aandoening die door hormonen veroorzaakt of versterkt wordt, zoals prostaatproblemen of een goedaardige peri-anaalkliertumor

Heeft uw hond geen van deze klachten, dan is castratie niet per sé nodig. Het heeft geen voordelen voor de gezondheid, in tegenstelling tot bij de teef (zie: sterilisatie van de teef).


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma