Castratie/sterilisatie van de fret

Fretten zijn leuke huisdieren. Maar om ze goed te kunnen houden is sterilisatie en castratie vaak noodzakelijk.

Castratie ram

Een niet-gecastreerd mannetje zal een zeer sterke muscusgeur verspreiden. Daarnaast is een gecastreerde ram doorgaans veel liever. Een ongecastreerd mannetje is erg territoriaal en is dus meestal niet met andere fretten te houden.
Voorheen werden fretten operatief gecastreerd. Dit vergroot echter de kans op het ontstaan van tumoren van de bijnier. Uit onderzoeken is gebleken dat het beter is een ram chemisch te castreren door middel van een implantaat (Suprelorin®). Dit lijkt op een chip en wordt (bij een dier dat wakker is) met een naald onder de huid ingebracht. Gedurende 2 jaar heeft het hetzelfde effect als een operatie, maar niet de vergrote kans op bijniertumoren. Het implantaat lost langzaam op en moet iedere 2 jaar herhaald worden. Er bestaat ook een zwaarder implantaat dat 3-4 jaar werkt. Het beste tijdstip om het implantaat te plaatsen is in januari (of eerder als de fret al puberaal gedrag vertoont).

Sterilisatie moer

Een intact vrouwtje wordt loops in het voorjaar van haar leven (dus dan is ze 4-10 maanden oud). Het bronstseizoen loopt van maart t/m september. Als het moertje niet gedekt wordt, dan is ze 6 maanden lang continu loops. Het vrouwelijk hormoon, dat hierbij geproduceerd wordt, onderdrukt het beenmerg (beenmergdepressie), waardoor de fret erg ziek kan worden en zelfs sterven. Dit is de reden waarom we adviseren om iedere fret jong te laten steriliseren. Daarnaast zijn gesteriliseerde moertjes vaak minder territoriaal en socialer naar soortgenoten.
Voorheen werden fretten operatief gesteriliseerd. Dit vergroot echter de kans op het ontstaan van bijniertumoren. Uit onderzoeken is gebleken dat het beter is een moer chemisch te steriliseren door middel van een implantaat (Suprelorin®). Dit lijkt op een chip en wordt (bij een dier dat wakker is) met een naald onder de huid ingebracht. Gedurende 2 jaar heeft het hetzelfde effect als een operatie, maar niet de vergrote kans op bijniertumoren. Het implantaat lost langzaam op en moet iedere 2 jaar herhaald worden. Er bestaat ook een zwaarder implantaat dat 3-4 jaar werkt.  Het beste tijdstip om het implantaat te plaatsen is vóór de bronst, dus van oktober tot januari. Sommige vrouwtjes worden na het plaatsen kort (een week) loops. Als het implantaat later in het seizoen wordt geplaatst, of zelfs tijdens de loopsheid is er een kans op schijndracht. Deze schijndracht is echter wel goed met medicijnen te behandelen.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma