Voedsel opgeven door vogels

Braken?

Vogels kunnen eigenlijk niet braken. Braken is voedsel opgeven vanuit de maag. Doordat zij een heel ander maagdarmstelsel hebben dan andere dieren, kunnen zij niet braken. Vogels hebben namelijk een krop (bij de borstingang) waar het eten wordt voorverteerd. Vanuit daar gaat het naar de kliermaag en spiermaag. Vogels kunnen wel "braken" vanuit de krop. Dit heeft officieel regurgiteren.

Mijn vogel geeft voedsel en/of slijm op, is dit normaal?

Allereerst kan dit normaal zijn. Vogels doen dit als ze heel gestresst zijn (bijvoorbeeld bij de dierenarts) of bijvoorbeeld bij wagenziekte.  Het kan ook horen bij normale sociale gedragingen. Partners kunnen elkaar affectie tonen door eten te voeren aan elkaar. Sommige vogels zien mensen of voorwerpen (zoals spiegels) als hun partner.
Indien een vogel dit gedrag vertoont als u affectie toont naar de vogel (kusjes, aaien), dan raden we aan om dit gedrag te gaan voorkomen door uw gedrag aan te passen. Naar mate de papegaai of parkiet namelijk ouder wordt, raakt hij meer seksueel gefrustreerd omdat u nooit aan zijn/haar verwachtingen kunt voldoen. Dit kan leiden tot allerlei gedragsproblemen zoals bijten, schreeuwen en verenplukken.

Als een jonge vogel nog met pap wordt grootgebracht, kunnen er ook meerdere redenen zijn voor het opgeven van eten. We raden dan aan om contact op te nemen met onze praktijk voor overleg. Overigens is het sinds 2014 verboden om, zonder medische noodzaak, een vogel bij de ouders weg te halen voordat hij zelfstandig kan eten en dan met de hand (=pap) groot te brengen!

Regurgiteren door ziekte

Als uw vogel meerdere keren eten opgeeft zonder aanleiding, raden we aan naar een dierenarts te gaan. Een vogel kan snel uitdrogen door het telkens opbraken van slijm/vocht.
Er zijn meerdere oorzaken voor regurgiteren en dit moet worden onderzocht:

  • kropontsteking door bacteriën of  "megabacterien" (een gistinfectie)
  • infectie met wormen of flagellaten
  • een vreemd voorwerp in de krop of maag die de passage van voedsel belemmert. Bijv. stukje plastic van speelgoed, dopje etc.
  • tumoren of poliepen in de krop of maag
  • een infectie met Borna-virus die leidt tot kliermaagdilatatie-syndroom

Wacht met een zieke vogel nooit af, veel ziekten gaan razendsnel bij vogels en kunnen snel leiden tot sterfte.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma