Baby op komst

Er is al een hond en dan komt er een baby

Al tijdens de zwangerschap merkt de hond dat er iets aan de hand is. Het perfecte reukvermogen van de hond speelt hierbij een rol. De geur van de zwangere vrouw verandert. Dit is voor ons niet merkbaar maar voor de hond wel. Ook vinden er allerlei veranderingen plaats in huis. Betrek de hond hierbij zoveel mogelijk maar sta geen dingen toe die straks niet mogen. Direct na de geboorte is het zaak de hond eraan te laten wennen dat de baby een nieuw lid van de roedel is. Wanneer moeder en kind na een bevalling in het ziekenhuis thuiskomen, laat dan de hond eerst uitgebreid het vrouwtje begroeten. Ga daarna rustig en ontspannen over naar een eerste kennismaking tussen hond en kind. Geef het kind direct een hogere plaats in de rangorde dan de hond! Houd het kind hoog, in de armen of op schoot. Laat de hond snuffelen terwijl hij op de grond zit en u hem rustig toespreekt. Omdat het belangrijk is dat de hond de baby associeert met ‘iets leuks’, is het belangrijk om daarna iets lekkers te geven of even te spelen.

Wanneer kan het misgaan?

De hond is altijd alleen geweest in het gezin. Soms was de hond zelfs onbewust een vervanging van het kind. De hond was het middelpunt van de familie. Dan komt de baby. De hond is niet langer het middelpunt. Veel dingen mag hij opeens niet meer. Vroeger mocht hij bijvoorbeeld altijd boven slapen, nu moet hij beneden blijven. Op de bank liggen naast de baas kan ook niet meer. Snel wordt hij even uitgelaten, tijd voor een flinke wandeling is er niet. Agressie naar de baby kan het gevolg zijn.

Wanneer de hond niet meer de aandacht, beweging en verzorging krijgt zoals vroeger, kan dit tot problemen leiden. De hond raakt gefrustreerd, hij kan zijn energie niet kwijt. Om problemen te voorkomen is het belangrijkste advies: laat de hond nooit alleen bij de baby. Vermenselijk de hond niet en zorg dat hij duidelijk weet waar zijn plaats is. Als de baby er is, dient er met de hond op dezelfde manier als daarvoor te worden omgegaan. Dit betekent dat de hond in ieder geval even veel, zo mogelijk meer, aandacht en beweging krijgt. Trainde u met de hond, blijf dit dan doen. Onwillekeurig gaat er veel aandacht naar het kind. Wees hier alert op en geef de hond bijvoorbeeld juist extra aandacht als het kind uit de wieg wordt gehaald of geef hem een hondenkoekje als de baby wordt gevoed./p>

Veel mensen denken dat het geven van de nageboorte of de eerste poepluier ertoe bijdraagt dat de hond het kind als lid van het gezin accepteert. Het enige wat de hond hiervan leert is dat poepluiers lekker smaken! De fabel dat de hond de gelegenheid moet krijgen de baby af te likken terwijl deze op de grond ligt, is levensgevaarlijk! Volgens deze theorie zou een hond een baby herkennen als iets dat verzorgd moet worden. Vergeten wordt dat een baby geen pup is en zich ook niet als zodanig gedraagt. Een hond herkent de taal van de baby niet. Een pup die zich niet onderwerpt aan de volwassen roedelgenoten, wordt gecorrigeerd. Onderwerpen betekent onder andere dat de pup zich op zijn zij of rug gooit en stil blijft liggen. Zou de pup zich niet onderwerpen, dan wordt deze gecorrigeerd tot hij stil ligt. Ook bestaat het gevaar dat de hond op de baby gaat staan of liggen. Sommige honden denken dat een baby iets is waar ze mee kunnen spelen met alle gevolgen van dien!

Het kind gaat kruipen

Zodra het kind gaat kruipen is extra voorzichtigheid geboden. Kinderen op deze leeftijd zien honden gewoon als leuk bewegend speelgoed. Ogen zijn mooi om in te prikken, aan haren, oren en staart wordt getrokken en niet altijd zachtzinnig!

Stel je de volgende situatie voor: een hond ligt in zijn mand rustig te dromen en de peuter komt al brabbelend vrolijk op hem toegelopen of gekropen. Het kind gedraagt zich hierbij als ranglagere, die komt naar de hogere in rangorde. Door grommen maakt de hond duidelijk hier niet van gediend te zijn. Veel honden zullen in dit stadium alsnog de benen nemen naar een rustiger oord, meestal achtervolgt door het kind. Bevindt de hond zich in een situatie dat hij niet weg kan of doet het kind hem veel pijn, dan kan na het grommen een snauw en een beet ter correctie volgen. Dit is dus voor de hond een volkomen normale situatie van doen, maar de peuter spreekt geen hondentaal. Laat kinderen en honden dus nooit zonder toezicht samen in een ruimte, ter bescherming van beiden.

Kinderen van 0-6 jaar worden door honden meestal beschouwd als lager in rang, en in de omgang met honden moet er door de volwassene vooral op worden gelet dat het kind zich niet als ranghogere tegenover de hond opstelt, door de hond te willen laten luisteren naar een commando. Maar ook wanneer het zich als ranglagere opstelt, kunnen er problemen ontstaan. Bijvoorbeeld: het kind ligt op de grond en de hond staat er overheen. In de ogen van de hond heeft het kind zich overgegeven. Dan tilt het kind zijn hoofd op. De hond kan dat interpreteren als verzet tegen de overgave, dat gecorrigeerd moet worden door een halsbeet. Het kind begint te gillen en te spartelen om los te komen, en de hond ‘moet’ nog meer corrigeren.

Kinderen uit deze leeftijdsgroep mogen dus nooit zonder toezicht van een ranghogere volwassene iets met de hond ondernemen.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma