Anesthesie (narcose)

Anesthesie is het in slaap brengen en houden tijdens een operatieve ingreep. Dit wordt ook wel narcose genoemd. Tijdens anesthesie wordt ervoor gezorgd dat het dier rustig slaapt, pijnvrij is en zich ontspant. Hiervoor gebruiken we in onze kliniek diverse moderne methoden, die per dier worden bepaald en afhankelijk zijn van o.a. de leeftijd en conditie van het dier en het onderzoek dat voor de operatie wordt uitgevoerd. Dit zogenoemde 'pre-anesthetisch onderzoek' wordt altijd door de dierenarts uitgevoerd, hierdoor krijgen we een goed inzicht in de risico's. Naast algehele narcose kan er ook gekozen worden voor een combinatie met lokale verdoving.

Pre-anesthetisch bloedonderzoek
Bij oudere dieren adviseren wij vooraf aan de narcose een aanvullend bloedonderzoek, dit is ter controle van enkele belangrijke organen, zoals lever en nieren. Bij afwijkingen hierin kunnen we de narcose-middelen aanpassen, en/of bijvoorbeeld extra infuus geven tijdens de ingreep.

Gasnarcose en bewaking
In onze kliniek wordt vooral gebruik gemaakt van inhalatie-anesthesie (gasnarcose). Deze moderne methode geeft nauwkeurig te controleren slaap en is goed te bewaken met onze bewakingsapparatuur. Via een tube die in de keel wordt geplaatst, is het zo ook goed mogelijk om te beademen, wat bij bepaalde operaties van de borstholte noodzakelijk is.

Voorbeeld van een anesthesie bij de sterilisatie van een hond
Als alle onderzoeken voor de operatie normaal zijn bevonden door de dierenarts dan is het protocol:

 • injectie in de poot via de branule om de hond in slaap te brengen (soms injectie in de spieren)
 • een tube (beademingsbuisje) in de luchtpijp brengen zodra de hond slaapt
 • aansluiten op het bewakingsapparaat en de inhalatie-anesthesie met slaapgas en zuurstof
 • de slaap wordt door de slaapgassen en de bewaking gecontroleerd in stand gehouden
 • als de operatie klaar is dan wordt 100 % zuurstof gegeven, zodat het slaapgas wordt 'uitgewassen'
 • hierdoor wordt de hond snel en rustig wakker en mag naar de uitslaapkamer als de bewaking aangeeft dat alles stabiel is
 • de tube wordt verwijderd wanneer de hond voor het eerst weer slikt
 • in de uitslaapkamer wordt de hond warm gehouden en veelvuldig gecontroleerd
 • een paar uur na de operatie gaat ze alweer lopend met u mee naar huis

                                                      

Anesthesie bewaking
Bewaking van de operatiepatiënt begint al bij het onderzoek vóór de operatie. Hierdoor weten we welke risico`s er kunnen zijn bij een bepaalde ingreep zodat we daar vooraf op kunnen inspelen.

Het belangrijkste bij bewaking is de mens zelf: deze kan immers aanpassingen doen om te zorgen dat alles stabiel blijft. De apparatuur helpt ons om de patiënt zo stabiel mogelijk te houden en geeft ons aan in te grijpen als dit nodig mocht zijn. 

Het bewakingsapparaat dat wij gebruiken in de operatiekamer van de kliniek is één van de allermodernste en toont alle waarden op een touch-screen beeldscherm. Het voordeel is dat alles overzichtelijk en duidelijk weergegeven wordt en alle belangrijke waarden met elkaar vergeleken worden zodat er een maximale veiligheid is.

De waarden die bewaakt kunnen worden:

 • polsfrequentie (=hartslag)
 • zuurstofgehalte in het bloed (SPO2)
 • CO2 gehalte in de in- en uitademing
 • ademfrequentie en -vorm
 • hartfrequentie en -vorm (E.C.G.)
 • bloeddruk
 • temperatuur van het dier

Bij de minste afwijking worden door het apparaat duidelijke signalen gegeven op verschillende niveaus. Hierdoor is het mogelijk om zeer vroeg al aanpassingen te doen voordat er werkelijk een probleem ontstaat.


Privacy statement


Copyright © Plus Dierenklinieken - Made by Team Klijnsma